(18) 33 25 322,(18) 33 40 170 lub 693 721 301 – numery telefonów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

(18) 33 25 322,(18) 33 40 170 lub 693 721 301 – NUMERY TELEFONÓW DO OPS TYMBARK dla osób potrzebujących pomocy mieszkających w Gminie Tymbark.