Wyjazdowe szkolenie młodzieży z OSP Podłopień

W ubiegłą sobotę, tj. 28.10.2017 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Podłopień, uczestniczyła w nietypowym wyjeździe szkoleniowym. Celem wycieczki były warsztaty na poligonie w miejscowości Kościelec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz zwiedzanie budynku szkoły. Cały wyjazd zakończyła aktywna zabawa w Krakowskim Parku Trampolin.

Na poligonie w Kościelcu zajęcia prowadził wykładowca Szkoły Aspirantów PSP, prezes OSP Podłopień, st. kpt. druh Jacek Atłas. Przekazał on młodzieży odpowiednią wiedzę z zakresu katastrof budowlanych, ratownictwa technicznego oraz drogowego, a zajęcia wzbogaciły praktyczne ćwiczenia, w których młodzież mogła wykorzystać  uzyskane informacje. Młodzi druhowie mieli możliwość poznać budowę systemów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacyjnych, techniki ewakuacji osób poszkodowanych, a także praktyczne zastosowanie ciężkiego sprzętu hydraulicznego oraz pneumatycznego. Aktywny pobyt na poligonie zakończył się wspólnym grillowaniem.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie budynku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Młodzież mogła bezpośrednio zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu szkoły. Przebywając na terenie placówki, młodzi druhowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą nauczania jaką udostępnia Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkoła ta, stanowiąc dwuletnie policealne studium zawodowe, prowadzi edukację w zawodzie technik pożarnictwa oraz kształcenie w zawodzie strażaka.                                                                                                                    

Uwieńczeniem sobotniej wycieczki była wspólna zabawa w Krakowskim parku trampolin GOjump.

Cały wyjazd mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku oraz pomocy OSP Podłopień. Również dzięki pracy druhów: Jacka Atłasa, Patryka Zwierczyka oraz Bartosza Smagi, zaangażowanych w organizację i opiekę młodzieży podczas wycieczki, wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie.

Dzięki czynnej formie współpracy z młodzieżą OSP Podłopień, możliwe było pobudzenie zainteresowania służbą ratowniczą nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Wspólny wyjazd dodatkowo wzmocnił  integrację grupy oraz podkreślił rozwijanie potrzeby działania, na rzecz lokalnych społeczności.

Organizacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pokazuje, jak ważny jest rozwój zamiłowań od najmłodszych lat. Dzięki systematycznej pracy i przekazywaniu rzetelnej wiedzy związanej ze specyfiką wybranego zainteresowania, można skutecznie wciągnąć młode pokolenie w świat pasji i wskazać odpowiednią drogę do doskonałości.

Patryk Zwierczyk

 

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy różaniec

 

Październik to miesiąc różańcowy, miesiąc w którym codziennie odmawia się modlitwę  różańcową, ale też miesiąc w którym w Parafii Tymbark trwa konkurs na  najpiękniejszy różaniec  przygotowany, wykonany przez dzieci, lub też przy pomocy rodziców.  Konkurs  cieszył się dużą popularnością, wykonano bardzo dużo różańców, które można było podziwiać w kościele parafialnym w Tymbarku.  Oglądając je widać było nieograniczoną pomysłowość, do ich wykonania wykorzystano przeróżne materiały. 

W poniedziałek konkurs został rozstrzygnięty. Wyboru dokonała komisja w składzie:    

 Aleksandra Trojanowska – przewodnicząca oraz Pani  Renata Szewczyk i Pan  Jan Szewczyk.

 „Te różańce na pewno nie byłyby takie ładne, gdyby nie były omodlone, gdyby przy wykonywaniu nie towarzyszyła modlitwa” – powiedziała, przy wyczytywaniu listy wyróżnionych prac,  siostra Agnieszka, która zajmowała się stroną organizacyjną konkursu.  A sporządzenie tej listy, jak podkreśliła, było bardzo trudne. 

Wykonawcy wyróżnionych różańców otrzymali bardzo różnorodne nagrody, lampiony, zabawki  oraz inne upominki,  w tym bardzo oryginalny „cukierek” czyli różaniec znajdujący się w opakowaniu w kształcie cukierka, oraz słodycze dla wszystkich dzieci obecne w kościele.

Nagrody wręczył ks.proboszcz Jan Banach, który na zakończenie podziękował wszystkim tym co się wzięli udział w konkursie oraz zajmowali się jego organizacją.

Lista wyróżnionych prac:

Miejsce pierwsze:

 • Słowianek Alicja , Ola i Adaś,
 • Pach Dominik,
 • Kasperska Kasia,
 • Cebula Dominik i Marcelina,
 • Kurek Jakub.

Miejsce drugie:

 • Dębska Magdalena / z przedszkola paraf./,
 • Poręba Szymon,
 • Liszka Filip /z przedszkola paraf./,
 • Ptaszek Piotr,
 • Bielski Tadzik / z przedszkola paraf. /.

 Wyróżnienia:

 • Kulig Amelia,
 • Wilczyńska Laura / i Amelia/,
 • Krzyściak Jowita,
 • Baran Konrad,
 • Trojanowska Oliwia /i Amelia/,
 • Poręba Bartosz,
 • Piętoń Dawid / z siostrami /,
 • Cygal Karol,
 • Ptaszek Zosia.

Grupowe:

 • Niepubliczny Ośrodek „ Pod Skrzydłami”
 • Przedszkole Samorządowe grupa Skrzaty–wyróżnione
 • Przedszkole Parafialne – 4-latki.

IWS

zdjęcia: RM

Wyróżnienie dla Gminy Tymbark w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

27.10.2017r. odbyło się podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 na uroczystej gali pod patronatem honorowym Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego . Gala ta miała miejsce w Mucharzu (powiat wadowicki).

Uroczystość uświetniły swoimi występami zespoły artystyczne z Gminy Mucharz. Zwycięskie drużyny młodzieżowe otrzymały wyróżnienia zespołowe i indywidualne zdobyte podczas  „Gminnego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej ”.

W Gminie Tymbark w roku 2017 zorganizowano 47 imprez o charakterze turystyczno –sportowym ; wzięło udział w sumie 2807 mieszkańców ; 171 osób wykonało test Coopera . To wszystko pozwoliło na zdobycie przez Gminę 4 miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej oraz 13 miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Wyróżnienie dla Gminy Tymbark odebrał Wójt Paweł Ptaszek wraz z koordynatorem Turnieju Barbarą Janczy .

Jest to wyróżnienie dla wszystkich, którzy wzięli udział w gminnych obchodach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach, którego odbył się XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017.

Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom wszystkich imprez .

Na podstawie informacji UG Tymbark

Spotkanie z księdzem Bogusławem Bindą

Wykorzystując fakt, iż ks. Bogusław Binda – od sierpnia br. przełożony Domu Zakonnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Licheniu odwiedził swój rodzinny dom w Piekiełku (a szczególnie  przybył z okazji uroczystości imieninowej swojej Mamy Pani Ireny Bindy) umówiliśmy się na spotkanie, aby zapytać jak wyglądała jego droga życiowa od lat chłopięcych do czasu pełnienia zaszczytnych funkcji, jak funkcja proboszcza w kościele parafialnym  Warszawa – Stegny, a teraz przełożonego Domu Zakonnego w Licheniu.

Ks. Bogusław z uśmiechem odpowiedział, że cały czas z Matką Bożą idzie przez życie, począwszy od dnia przyjęcia sakramentu chrztu, a było to 3 maja w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W Piekiełku, które należy do parafii Tymbark nie było wówczas kościoła, dzisiaj znajduje się tam kaplica. Do kościoła parafialnego miał 3 km. Na przykład, aby zdążyć na roraty wychodził  z domu wcześnie rano, bo o 5.30. Przy ołtarzu jako ministrant służył przez długi okres, był m.in. lektorem. Jak sam wspomina, do tej posługi przygotowywał się z przejęciem i zaangażowaniem.

Przez pierwsze lata szkoły uczęszczał do Szkoły Podstawowej w  Piekiełku, później w Tymbarku (były to czasy tzw. zbiorczych szkół). Średnią szkołę skończył w Tymbarku. W roku 1984 po raz pierwszy zetknął się ze Zgromadzeniem Księży Marianów którzy przybyli do parafii Tymbark. W  nagrodę za przygotowanie programu artystycznego na prymicjach jednego  z księży, wraz z grupą młodzieży wyjechał do mariańskiej placówki w Rzepiskach k. Bukowiny Tatrzańskiej. I w ten sposób Marianie stali się jego rodziną. W lipcu wstąpił do postulatu, który miał miejsce  w Lublinie.  16.czerwca 1991 roku  przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w następujących placówkach mariańskich: Grudziądz, Warszawa-Stegny, a w piątym roku kapłaństwa został skierowany do pracy w Skórcu. Następnie ponownie pracował w Grudziądzu, aby po 9 latach powrócić na Stegny do Warszawy, gdzie przez 12 lat był proboszczem. W sierpniu tego roku decyzją Przełożonego Prowincji został skierowany do Lichenia, na urząd przełożonego tamtejszej wspólnoty Marianów.

Licheń to nie tylko tak dobrze wszystkim znane Sanktuarium (rocznie przybywa do niego ok.1 mln pielgrzymów), ale to także dzieła, które jak podkreśla ks. Bogusław, mają towarzyszyć całemu życiu człowieka. Poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, w ramach którego działa też Poradnia Wsparcia Płodności (w której pracują specjaliści NaProTECHNOLOGII), aż do Hospicjum (stacjonarne), w którym jest ok. 30-tu podopiecznych. Te wszystkie dzieła są odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II, aby nie budować pomników, ale czynić dobro ludziom. Księża Marianie posługują też siostrom amuncjatkom w Grąblinie i siostrom Imienia Jezus w Licheniu. Obok Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, marianie posługują także wspólnocie parafialnej  św. Doroty w Licheniu (kościół, w którym znajdował się obraz Marki Bożej Licheńskiej zanim została wybudowana bazylika). Na terenie Sanktuarium znajdują się Domy Pielgrzyma, księgarnie, muzeum, duszpasterstwo powołań etc..

W Domu Zakonnym przebywa obecnie 38 księży i braci aktywnych na różnych płaszczyznach pracy, jak również rezydenci. Na pytanie, jakie ksiądz ma plany związane z obecną pracą, ks. Bogusław odpowiedział, że teraz jest to czas rozeznania, po prostu bycia wspólnego z braćmi.

Po zakończonej miłej rozmowie (przy wspaniałych ciastach, które przygotowała Pani Ania – siostra księdza), ksiądz Bogusław pokazał znajdującą się w pobliżu domu rodzinnego kapliczkę, która powstała z inicjatywy ks. Bogusława w ramach 2000 lat chrześcijaństwa. W kapliczce znajduje się  przywieziona przez niego figura Matki Bożej Fatimskiej. Kaplica ta jest wspólnym dziełem kilku rodzin, które też nadal o nią dbają, W kapliczce w maju śpiewane są nabożeństwa majowe, natomiast 13.maja odprawiana jest tam Msza Św., zaś w październiku zgromadzeni odmawiają  modlitwę różańcową.

Na koniec życzymy ks. Bogusławowi błogosławieństwa Bożego w nowej, odpowiedzialnej pracy.

Irena Wilczek-Sowa

Poniżej zdjęcia z Mszy Św. jaka została odprawiona w ubiegłym roku w kaplicy w Piekiełku,  z okazji 25 lat kapłaństwa ks. Bogusława.

 

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

26 października (czwartek) w auli biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, dziennikarzem, satyrykiem, ale głównie pisarzem książek przygodowych dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: ”V” i „VI” szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark.

Autor, z dużą dozą humoru, przez ponad godzinę opowiedział i prezentował w formie multimedialnej swoją twórczość literacką, mówił również o pasjach i zainteresowaniach artystycznych. Starał się przekonać wszystkich uczestników jak ważne są odpowiednie postawy życiowe w życiu każdego człowieka. Zachęcał, do czytania książek, ale przede wszystkim, do odkrywania swoich pasji i zainteresowań oraz dążeniu do ich realizacji. Swoją przygodę z literaturą dla młodzieży rozpoczął od kontynuacji przygód Pana Samochodzika. Wzbogacił kultową serie o szesnaście tytułów. Od kilku lat pisze książki detektywistyczne nie związane już postacią Pana Tomasza. Do najbardziej popularnych tytułów można zaliczyć: „Pojedynek detektywów”, „Testament bibliofila”, „Zbrodnia prawie doskonała”, „Tajemnica Fabritusa”,  czy ostatnio wydane „Pasztetowe wakacje”. Na pokazie slajdów zaprezentowane zostały najciekawsze fragmenty książek, wzbogacone odpowiednim podkładem muzycznym, by zachęcić młodego czytelnika do sięgnięcia po dany tytuł.

Po spotkaniu można było uzyskać autograf od autora oraz zakupić jego książki. Na koniec nasz gość zachęcił do zaglądania na swoją stronę internetową, na której znajduje się m.in. blog pisarza.

Ewa Skrzekut

 

Jak dawniej przy kądzieli…

W minioną środę (25 października) w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się pierwsze spotkanie seniorów 50+ z gminy Tymbark. Pomysłodawcami i inicjatorami warsztatów jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku i Biblioteka Publiczna w Tymbarku.

Warsztaty „Jak dawniej przy kądzieli…- tradycja spotkań z rękodziełem w tle” mają na celu wzrost aktywności w życiu kulturalnym wśród osób w wieku 50+, a także są okazją do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń w nawiązaniu do tradycji, dawnych przekazów, by utrwalić – co pamiętamy z minionych lat na temat rękodzieła, ziołolecznictwa, obrzędów, zwyczajów czy potraw, ciekawych zdarzeń z historii naszej miejscowości. Podczas zajęć pod okiem instruktorki Elżbiety Zając-Zbrożek, Panie samodzielnie wykonywały przepiękne dekoracje związane ze świętem 1 listopada. Przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych, których dostarcza nam jesienna przyroda (różnokolorowych liści, zeschłych kwiatów, traw i ziół) powstawały oryginalne dekoracje do lampionów, stroiki, a także wianki.

Kolejne warsztaty odbędą się 8 listopada (środa) w godz. od 15-17.00 i będą poświęcone ziołolecznictwu.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby w praktyczny i ciekawy sposób spędzić czas – serdecznie zapraszamy! W tym roku, cykl środowych spotkań dla seniorów zaplanowano do 20 grudnia.

Ewa Skrzekut, Dorota Ogórek