Ćwiczenia „Tymbark 2017”

4 października, w Tymbarku odbyły się ćwiczenia jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów z nim współdziałających. Tematem ćwiczeń było współdziałanie wyznaczonych sił i środków Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego poziomu powiatowego. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone były na obiektach  TYMBARK-MWS Sp. z o.o. s.k.

zdjęcia galerii nr 1: RM

 

„Zdobądź własny szczyt – Twoja szansa na pracę”

(materiał reklamowy nadesłany przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. )

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim, Suskim, Nowosądeckim i Limanowskim.

Ilość uczestników ograniczona. Udział w jest w 100% bezpłatny. 

Terminy szkoleń, staży ustalane są indywidualnie.