Uroczystość Wszystkich Świętych w Tymbarku

W dniu Święta Wszystkich Świętych popołudniowa Msza Św. została odprawiona na parafialnym cmentarzu. Koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył ks.proboszcz dr Jan Banach, okolicznościowa homilię wygłosił ks.Witold Warzecha.

Następnie kapłani, siostry zakonne oraz liturgiczna służba ołtarza procesyjnie po cmentarzu, a wierni zgromadzeni wokół rodzinnych grobów, odmówili modlitwę różańcową modląc się  wszystkich zmarłych, zmarłych leżących na tym cmentarzu, za zmarłych rodziców, dzieci, członków rodzin, znajomych oraz innych, którzy pozostawili po sobie dobro.  Przypomniano zmarłych kapłanów związanych z Tymbarkiem, tymbarskich proboszczów, jak też zmarłych nauczycieli.

IWS

Misjonarze modlili się na polskim cmentarzu w Tanzanii

Dzisiaj, w Święto Wszystkich Świętych, misjonarze ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich  odprawili  Mszę Świętą na polskim cmentarzu znajdującym się w Tangeru (Tanzania) , nazwanym Cmentarzem Wygnańców Polskich.

Tenger w czasie II wojny światowej należał do  brytyjskiej kolonii Tanganika. Powstały tam  osiedla dla polskich uchodźców, przez które w latach 1942 (pierwszy transport z ok.1,5 tys.Polaków) –1950  przeszło ok. 5 tys. Polaków.

 Do obozu trafiali Sybiracy, którym  udało się wydostać z sowieckich łagrów  i miejsc  zesłania, także ci którym udało się opuścić ZSRR wraz z Armią Andersa.

Na cmentarzu spoczywają szczątki 150 Polaków.  W kaplicy cmentarnej umieszczono herby największych polskich miast oraz tablicę pamiątkową z napisem: „Cmentarz wygnańców polskich”. Taki sam napis widnieje na tablicy w polskich barwach narodowych umieszczonej przy bramie cmentarza, Ostatnia Polka została pochowana tu w 2007, zaś ostatni Polak w 2015.

IWS

Zdjęcia nadesłała (za któe bardzo dziękujemy)  Łucja Kordeczka, która pomaga misjonarzom SMA w Tanzanii.