Przedszkole Samorządowe Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tymbarku Pani Krystyna Kałużny podpisała Porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie  o nadanie przedszkolu ( w Porozumieniu zwanym szkołą) statusu Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W imieniu uczelni Porozumienie podpisał Rektor prof.dr hab.Krzysztof Karolczak.

Na mocy Porozumienia, które obowiązuje od 1.10.2017 do 30.09.2018 (z możliwością przedłużenia) nauczyciele akademiccy oraz studenci UP będą mieć możliwość prowadzenia badań naukowo- dydaktycznych oraz praktyk studenckich, zaś pracownicy pedagogiczni Szkoły możliwość udziału w organizowanych przez UP szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności.

IWS

zdjęcia: archiwum Przedszkola