Św.Cecylia – patronka muzyki kościelnej

„W historii św. Cecylii – młodej rzymskiej męczennicy –  spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.”

Fragment artykułu ks.Tomasza Jaklewicza na portalu „wiara.pl”.

Chór Parafialny w Tymbarku

Pan Piotr Taczanowski – organista w kościele parafialnym w Tymbarku oraz prowadzący i dyrygent tymbarskiego chóru parafialnego

Strażacka Orkiestra Tymbarski Ton.

zdjęcia: RM

 

Dla bezpieczeństwa dzieci

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Limanowski  „Bezpieczny Powiat Limanowski” wczoraj w przedszkolu „U Cioci Agatki” w Tymbarku przedszkolaki zdobywały  wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uczyły się wykonywać czynności ratownicze. Pokaz ratownictwa prowadzony był przez ratowników z Auto Moto Klub Limanowa.

Zdjęcia pochodzą ze strony FB Auto Moto Klub Limanowa.

Wojewoda zaakceptował listę dróg przeznaczonych do remontu, w tym jest „Kwaśniakówka”

Wojewoda Małopolski zaakceptował wstępną listę dróg gminnych i powiatowych o które wnioskowali samorządowcy w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017/18.

Łącznie na program ten zostało przeznaczonych ponad 114 mln złotych. Ponad 7 mln 670 tys złotych z tej puli trafi do powiatu limanowskiego. O dofinansowanie na remont lub przebudowę dróg powiatowych i gminnych wnioskowały samorządy Miasta i Gminy Limanowa, Tymbarku, a także Słopnic.

Powiat Limanowski otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej relacji Limanowa – Kamienica w Zalesiu w wysokości  1 mln 970 tys. złotych. Z kolei otrzymaną kwotę 3 mln złotych przeznaczy na drogę powiatową z Kępanowa do Tymbarku.

Otrzymane dofinansowanie:

Gmina Tymbark: Budowa drogi gminnej „Kwaśniakówka” 212.934 tys. zł (najwyżej oceniony projekt w powiecie limanowskim).

Gmina Słopnice: Remont drogi gminnej Słopnice – Kulpówka 296,755 tys zł

Gmina Limanowa: Remont drogi relacji – Męcina – Kłodne – Stańkowa, Kłodne – Sośliny oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec  1 mln 815,983 tys. zł

Miasto Limanowa: Przebudowa drogi gminnej – ulica Fabryczna 378, 815 tys. złotych.

Źródło informacji: www.tv28.pl , materiał znajduje się TUTAJ 

zdjęcie: RM

Powyżej zdjęcie części drogi „Kwaśniakówka”, która została wyremontowana równo 2 lata temu (zdjęcie z grudnia 2015 roku), teraz będzie budowany drugi, dolny,  odcinek drogi tj.Państwa Wasilewskich do drogi powiatowej, poniżej cmentarza.