Tymbarski zespół uświetnił Galę 30-lecia STO w Warszawie

W piątek (24.11.2017) w ramach obchodów 30-lecia działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, odbyła się uroczysta „Gala 30-cia STO”.  Podczas Gali były wystąpienia zaproszonych gości (został również odczytany okolicznościowy list nadesłany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę), wystąpienia władz STO oraz został wygłoszony okolicznościowy wykład. Na zakończenie z koncertem  wystąpił zespół kameralny złożony z uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku (tymbarska szkoła jest prowadzona przez koło STO działające w Tymbarku).

Zagrali następujący uczniowie: Michał Majeran, Jakub Sporek, Natalia Kokoszka, Klaudia Sasuła,  Martyna Kędroń, Magdalena Pajdzik,  Dominika Kuchta oraz  Emilia Rząsa. Koncert  przez widzów został nagrodzony gorącymi brawami. 

IWS

zdjęcia: STO Warszawa

 

 

TYMBARSKI TON – podsumowanie roku, plany na przyszłość

W sobotę Strażacka Orkiestra TYMBARSKI TON spotkała się w remizie strażackiej, aby z okazji św.Cecyli – patronki muzyki sakralnej – wspólnie z Parafialnym Chórem oraz zaproszonymi gośćmi podsumować mijający rok oraz przedstawić plany na następny. Jak poinformował druh Stanisław Przybylski w 2017 orkiestra wzbogaciła się o nowy instrument (trąbka), jak też członkowie otrzymali nowe, czarne, kurtki (wartość zakupu ok.8 tys. zł). Podkreślił, że było to możliwe dzięki realizowanym przez samorząd programowi współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

Rok 2018 będzie rokiem obchodów 25-lecia działalności Tymbarskiego Tonu. Uroczystość ta planowana jest na 19 maja. Wcześniej, bo 7 stycznia, orkiestra, już tradycyjnie, uda się z pielgrzymką na Jasną Górę. Rok 2018 to też rok 140-lecia działalności OSP Tymbark.

Do zebranych zwrócili się  ksiądz proboszcz dr Jan Banach, który rozszerzył życzenia dla członków orkiestry oraz chóru, jakie składał już  wcześniej, po Mszy Św.  Podziękował im za ich działalność, za pracę na rzecz wspólnoty parafialnej oraz gminnej, zaangażowanie i bezinteresownie poświęcony czas. Nadwiązując do przyszłorocznych jubileuszy przypomniał, że  2018 rok, to rok, w którym będzie obchodzona setna rocznica odzyskania niepodległości i ten fakt powinien zostać przez tymbarską wspólnotę również uczczony.

Życzenia i podziękowania dla członków orkiestry złożyli Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek oraz radny powiatowy Czesław Kawalec.

Po części oficjalnej przyszedł czas na okolicznościowy posiłek oraz zabawę taneczną.

Poprzez portal Kierownik Strażackiej Orkiestry TYMBARSKI TON Ryszard Gawron  złożył następujące podziękowania:

„Chciałbym ta drogą złożyć bardzo serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, wszystkim tym  którzy  w różny sposób wspierają, w tym również materialnie,  działalność Orkiestry. Szczególne podziękowania składam na ręce  Starosty Limanowskiego Jana Puchały, Wójta Gminy Pawła Ptaszka, radnego powiatowego Czesława Kawalca, Zarządu firmy TYMBARK.

Orkiestra działa przy OSP Tymbark, dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Stanisława Przybylskiego oraz Komendanta Zbigniewa Kaptura.

Jako orkiestra, jej członkowie, zawsze czujemy modlitewne wsparcie kapłanów oraz sióstr zakonnych, za które bardzo dziękujemy, księży prałatów – seniorów Józefa Leśniaka oraz Edwarda Nylca, obecnego proboszcza dra Jana Banacha oraz kapelana księdza Stanisława Kaczki (który otrzymał nominację na powiatowego (będąc dotychczas gminnym) kapelana strażaków), księży Witolda oraz Michała.  

Zawsze jest też z nami kapelan małopolskich  strażaków ksiądz ojciec Władysław Kulig, za co składam mu szczególne podziękowania.  

Dziękujemy księdzu proboszczowi-kustoszowi  Bogdanowi Stelmachowi za wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego.

Przede wszystkim podziękowania składam członkom orkiestry, na ręce kapelmistrza Andrzeja Głowy.”

IWS

 

 

Msza Święta z okazji święta św. Cecyli – patronki muzyki sakralnej

W sobotę, w kościele parafialnym w Tymbarku, została odprawiona Msza Święta w intencji członków Strażackiej Orkiestry TYMBARSKI TON oraz za dusze zmarłych członków tejże orkiestry. Mszę Św. , której przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Banach, koncelebrowali księża kapelani: małopolski kapelan strażaków ks.Władysław Kulig oraz gminny i powiatowy kapela ks.Stanisław Kaczka. 

Odprawę muzyczną uroczystości zapewniła oczywiście Orkiestra, pod dyrekcją kapelmistrza Andrzeja Głowy, ale też zaproszony do wspólnej modlitwy  Parafialny Chór pod kierownictwem organisty Piotra Taczanowskiego.

IWS