Kapliczka przy widukcie pięknieje!

30 listopada br. zakończono pierwszy etap prac przy konserwacji kapliczki słupowej z 1904 położonej w Zawadce. Obiekt o wysokości ponad 4 m wzniesiony w kształcie czworobocznego trójkondygnacyjnego słupa z piaskowca z wnękami powstał z fundacji Stanisława i Anny Zapałów jako prośba o długo oczekiwane potomstwo. Kapliczka zawiera liczne formy rzeźbiarskie przedstawiające: Matkę Boską Różańcową, Chrystusa upadającego pod krzyżem, Chrystusa ukrzyżowanego, wizerunki pięciu świętych oraz pietę.

Kapliczka zakwalifikowana została do prac remontowych ze względu, na bardzo zły stan zachowania (m.in. postępujący proces niszczenia kamienia, prowadzący do zacieranie elementów rzeźbiarskich), co potwierdziła opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W ramach zadania wykonano szereg wstępnych prac, mających na celu przywrócenie pierwotnego kształtu zabytku: zdemontowano obiekt i przetransportowano do pracowni, wykonano konserwację techniczną elementów rzeźbiarskich i pozostałych elementów kapliczki oraz konserwację estetyczną elementów rzeźbiarskich, wykonano także nowy fundament oraz nowe ogrodzenie.

Konserwacja sfinansowana została ze środków pozyskanych z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI-2017 – 5000 zł oraz ze środków Gminy Tymbark – 5000 zł.

II etap prac przy obiekcie zaplanowany jest na rok 2018, przy czym Gmina Tymbark, podobnie jak w latach ubiegłych, strać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Informacja: UG Tymbark

fot. Henryk Pawłowski

 

Sto lat dla Druha Józefa Smagi!

Sto lat dla Druha Józefa Smagi!

Z takimi życzeniami do Dostojnego Jubilata pospieszyli we wtorek dr Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark, ksiądz Stanisław Kaczka, powiatowy kapelan strażaków oraz członkowie zarządu OSP Tymbark: Jan Kawula, Zbigniew Kaptur i Stanisław Przybylski.

Druh Józef Smaga kilka dni temu w rodzinnym gronie obchodził swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Jest najstarszym strażakiem w naszej gminie, a być może i w powiecie limanowskim.

W szeregi członków czynnych OSP Tymbark wstąpił w 1950 roku, a od 2007 roku jest Członkiem Honorowym OSP. Za swoją ofiarną służbę otrzymał najwyższe odznaczenia związkowe: Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. B. Chomicza, złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

W 2005 roku Druh Józef Smaga otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

W swojej rodzinie jest drugim pokoleniem strażaków, a tradycję tą kontynuują jego syn Roman i wnuki Monika i Florian.

Stanisław Przybylski