Ikona jest to obraz sakralny wyrażający wdzięczność autora Panu Bogu i Matce Bożej

W Bibliotece Publicznej w Tymbark odbył się wernisaż prac Pani Małgorzaty Stańdo.  Na wstępie Dyrektor Biblioteki  przywitała Artystkę, która przybyła wraz z mężem, Przewodniczącą Rady Gminy Zofię Jeż, radnego Mariana Zimirskiego oraz zebranych, w tym w szczególności obecną młodzież. Pani Ewa Skrzekut  podkreśliła, że jest to pierwsza tego typu wystawa w tymbarskiej bibliotece. Przedstawiła również  sylwetkę Artystki. 

Następnie głos zabrała sama Artystka, która bardzo interesująco opowiadała o swoich 66-ciu pracach pokazanych na wystawie.   Ikony nie należą tylko do prawosławia, jak o się powszechnie traktuje,  gdyż zaczęły one powstać jeszcze przed podziałem. Przykładem ikony w kościele katolickim jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 

Artystka krótko omówiła poszczególne ikony, podkreślając, że chciałaby jedynie zainteresować tematem, aby  potem zaciekawiony widz  podjął dalsze kroki do poszerzenia wiedzy poprzez literaturę. 

Wzory najczęściej bierze z książek, wzorując się na sławnych ikonopisarzach, a każda ikona bierze się z modlitwy. 

Ikony przeżywają swój renesans. Dotychczas kojarzyły się z  ciemnymi obrazami, ale to głównie wynika ze zniszczenia, postarzenia, gdyż ikony są kolorowe. 

Pani Magdalena powiedziała jak wygląda proces pisania, lub jak powiedziała można też używać sformowania, malowania,  ikon, przygotowania deski, nakładania poszczególnych warstw, a następnie cieniowania.  

Do malowania używa się temper, które przygotowywane są z naturalnych pigmentów oraz jajek i  białego wina  jako spoiwa. Gdy postać zostanie namalowana, trzeba opisać ikonę literami, by była jednoznaczność, który święty jest  czczony.

Ikon się nie podpisuje, gdyż uważa się, że sam artysta tego nie dokonał. I jak podkreśliła Artystka, coś w tym jest, gdyż pomimo, że pracuje nad ikoną do 2,3 w nocy nigdy nie jest zmęczona. 

Swoimi refleksami na temat ikon, o ich roli.  podzielił się z uczestnikami wystawy Pan Jan Plata. Ikona przedstawia  rzeczywistość niebiańską, pełną blasku, ikona to Pismo Święte pokazane na sposób wizerunku i  tak jak Pismo Świętego nie wolno dowolnie sobie interpretować, tak nie można tego robić w ikonie ( tzw.kanaon w ikonie).  

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż pogratulowała Artystce wspaniałych prac, podziękowała jej, jak i pani dyrektor, za zorganizowanie wystawy w Tymbarku, a zgromadzonym za liczną obecność. Złożyła tez życzenia z okazji zbliżających się świąt. 

Notka biograficzna Artystki:

Pani Małgorzata Stańdo jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie o kierunku matematyka i zarządzanie w oświacie. Wieloletni nauczyciel, dyrektor, wizytator i wychowawca. Z zawodu jest matematykiem o zainteresowaniach humanistycznych i plastycznych. Próbowała swoich sił w poezji, malowała na szkle i farbami olejnymi, zdobiła za pomocą techniki decoupage, ale najbardziej zachwyciła ją praca nad ikonami. Pisanie ikon Małgorzata Stańdo rozpoczęła na rekolekcjach w Wadowicach pod kierunkiem Barbary i Krzysztofa Cudo. Rozwijała swój warsztat również w Krakowie u jezuitów pod opieką wnikliwego oka ojca Zygfryda Kotta i w krakowskiej cerkwi u pana Wiesława Trzpisa. Małgorzata Stańdo jest autorką wielu ikon malowanych według ścisłych reguł ikonograficznych wzorowanych na ikonach bizantyjskich i staro rosyjskich. Są wśród nich ikony Pantokratora, Mandyliony, Matki Bożej, ikony świąteczne takie jak: Zwiastowanie, Przemienienie Pańskie i Ukrzyżowanie. Najczęściej w pracach pani Małgorzaty występuje motyw Matki Bożej Eleusa – Czułej – po rosyjsku Umilenije. Jest to przedstawienie matki Bożej czule przytulającej Jezusa – wyrażającej najpiękniejszą miłość matki do dziecka.
Wiele ikon znajduje się w prywatnych zbiorach i w galerii w Orawskim Dworze w Zubrzycy Górnej. Jak pisze autorka wystawy swoje prace maluje i wystawia dla ludzi, którzy potrafią się zachwycić tą wyjątkową sztuką skłaniającą do modlitwy i refleksji. 

IWS

 

 

 

zdjęcia: RM

 

Warsztaty – stroiki świąteczne

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się następne spotkanie seniorów 50+ z gminy Tymbark. Pomysłodawcami i inicjatorami warsztatów jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku oraz  Biblioteka Publiczna w Tymbarku.

Warsztaty „Jak dawniej przy kądzieli…- tradycja spotkań z rękodziełem w tle” mają na celu wzrost aktywności w życiu kulturalnym wśród osób w wieku 50+, a także są okazją do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń w nawiązaniu do tradycji, dawnych przekazów, by utrwalić – co pamiętamy z minionych lat na temat rękodzieła, ziołolecznictwa, obrzędów, zwyczajów czy potraw, ciekawych zdarzeń z historii naszej miejscowości. Podczas zajęć pod okiem instruktorki Elżbiety Zając-Zbrożek, W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Panie samodzielnie dekoracje świąteczne. zdjęcia: RM

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

BYŁ TAKI CZAS

 Była niedziela 13 grudnia – ostra zima – spory śnieg i mróz. Rano ogłoszono stan wojenny. Pośród przystających przed kościołem  osób słychać  mówione przyciszonym głosem rozmowy. Na zatroskanych twarzach zebranych widać niepewność, a nawet lęk. Na każdej Mszy Świętej ksiądz Świątek modlił się za Ojczyznę. Później wszyscy szybko rozchodzili się do swoich domów. Nie bardzo było wiadomo co się dzieje i co robić. Z niepokojem słuchano radiowych i telewizyjnych reżimowych komunikatów. Po kilku dniach w Wujku strzelano do górników – były ofiary. Takie wiadomości podawała rozgłośnia Wolna Europa – mówiła o aresztowaniach i internowanych. Rozpacz, wściekłość i rozgoryczenie. Wydawało się że już wszystko przepadło, że nie ma na nic nadziei.

A jednak przetrwaliśmy.

Żyjemy w wolnym kraju, w Polsce, za którą w czasie stanu wojennego polała się polska krew.

Pozostała Pamięć … i ten mały drewniany talerzyk.

Ze zbiorów własnych Kolekcji Prywatnej Tymbark