XXXIX Sesja Rady Gminy Tymbark

W Urzędzie Gminy w Tymbarku  28.12. miała miejsce XXXIV Sesja Rady Gminy Tymbark, tym razem była to tzw. sesja budżetowa, gdyż najważniejszym tematem sesji było przyjęcie budżetu Gminy Tymbark na 2018 rok. Przybyło 13 radnych. Oprócz stałych punktów porządek obrad przedstawiał się następująco:

  • Uchwalenie Budżetu Gminy Tymbark na rok 2018.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark – 2018 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark- 2017 r.
  • Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  • Uchwała Rady Gminy Tymbark w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.

Porządek radni uzupełnili o przyjęcie zasad naliczenia dotacji do niepublicznych przedszkoli.

Dzisiejsza sesja to ok. 4 godzin dyskusji nad kształtem budżetu na 2018 r. Strony dyskusji to  Wójt Gminy oraz głównie radny Marian Zimirski, który jako przewodniczący referował wniosek Komisji Budżetowej wprowadzających znaczne zmiany do przedstawionego przez wójta projektu budżetu.

[Czytaj więcej…]

Nowe zestawy ratownictwa medycznego dla OSP Tymbark oraz OSP Podłopień

27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku miało miejsce uroczyste przekazanie zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deskami ortopedycznymi strażakom ochotnikom z jednostek OSP w Tymbarku i Podłopieniu, zakupionych ze środków  Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości i budżetu gminy Tymbark na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP.

      Zestawy przekazał gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek, a sprzęt tak bardzo potrzebny do niesienia pomocy poszkodowanym, odebrali: druhowie Stanisław Przybylski i Zbigniew Kaptur z OSP Tymbark, Jacek Atłas i Karol Czyrnek  z OSP Podłopień.

       Dzięki  doposażeniu w zestawy PSP R-1, wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013, jednostki  OSP Tymbark i Podłopień są  w pełni przygotowane do działań ratowniczych w przypadku zagrożeń, co  podniesie poziomu bezpieczeństwa na terenie  całej  gminy Tymbark. Zestawy będą wykorzystywane w akcjach ratowniczych, podczas których pierwsze minuty decydują o życiu człowieka.

       Wójt podziękował Ministerstwu Sprawiedliwości za przekazaną dotację, dzięki której zakupiono zestawy ratownictwa medycznego oraz  strażakom za  zaangażowanie i aktywność,  podkreślając, że zawsze można na nich liczyć.    

Robert Nowak