Konkurs plastyczny „Maszerują Strzelcy, maszerują”

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Na temat: Maszerują Strzelcy, maszerują

Organizator konkursu:  Jednostka Strzelecka Nr.2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku oraz współorganizatorzy:  Urząd Gminy i Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Cele konkursu:   uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

– uczczenie XXV rocznicy reaktywacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW w Tymbarku

– rozwijanie zainteresowań przeszłością naszej Ojczyzny ,

– budzenie szacunku dla postaw i działalności niepodległościowej Polaków, w tym   członków drużyn Strzeleckich,

– kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży wokół takich wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna,

– promowanie dokonań młodych  artystów .

Uczestnicy konkursu : Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Tymbark oraz członków organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie biorą udział  uczniowie i Strzelcy przygotowując indywidualne, samodzielne prace plastyczne na temat:   „ Maszerują Strzelcy, maszerują” .   Opisane imieniem, nazwiskiem prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tymbarku.

Termin realizacji:  Prace, po 10 z każdej,  placówki oświatowej, wykonane techniką dowolną, format A3, powinny być dostarczone do dnia 15 marca  2018 roku do Urzędu Gminy w Tymbarku / p.nr.11 – Robert Nowak /

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzcy konkursu / 10 ze szkół podstawowych i 10 ze szkoły średniej / otrzymają okolicznościowe dyplomy, oraz nagrody książkowe.

Ocena prac: Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu.

Uwagi końcowe: Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

      DOWÓDCA insp. ZS Robert Nowak