Mieszkańcy w sprawach, jakie miały być przedmiotem sesji, która się nie odbyła z powodu nieobecności grupy radnych

W przyjętym  w grudniu 2017 budżecie  Gminy Tymbark na 2018 nie zostało przyjętych kilka zadań inwestycyjnych wnioskowanych przez Wójta Gminy lub też ograniczono środki finansowe na inne.  Mieszkańcy Gminy, których  dotyczą te sporne inwestycje złożyli wnioski do Rady Gminy Tymbark. Tymi sprawami miała się wczoraj zająć Rada Gminy, jednakże do sesji nie doszło, z powodu nieobecności grupy radnych.

Mieszkańcy napisali w następujących sprawach:

  1. Budowa chodnika i pobocza na Podłopieniu naprzeciw kościoła – pod pismem podpisało się ok.190 osób,
  2. Wykonania projektu chodnika przy drodze krajowej w kierunku Podłopieniu – pod pismem podpisało się ok.90 osób,
  3. Modernizacji drogi Pasterniki – Tymbark-Podłopień – pod pismem zebrano 37 podpisów.