Gmina Tymbark: ludność

Dane statystyczne: Gmina Tymbark,

ludność – stan na 31.12.2017 r.

  • Piekiełko –         754  osoby,
  • Podłopień –    1.639  osób,
  • Tymbark   –    2.880 osób,
  • Zamieście  –      842 osoby,
  • Zawadka    –      451 osób.

Gmina Tymbark – 6.566 osób.

2017 rok:

urodzenia – 87,

małżeństwa – 38,

rozwody – 6,

zgony – 57.

Ogółem zameldowania, przemeldowania na pobyt stały: 207, w tym spoza gminy zameldowania na pobyt stały: 134,

zameldowania na pobyt czasowy: 217,

wymeldowania z pobytu stałego. 75 osób.

Informacja: USC Tymbark