Wiolonczelistka z tymbarskiej szkoły nagrodzona w Pradze!

Uczennica Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej  Martyna Kędroń z klasy wiolonczeli Pani P.Zielinskiej zajęła 4 miejsce na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Pradze. Martynie akompaniował Pan Robert Rosiek. W konkursie wzięło udział ok.80 młodych wiolonczelistów z całego świata.

Gratulacje! 

Informacja o zwołanej na środę XXXV Sesji Rady Gminy Tymbark

Jak można przeczytać na stronie internetowej UG Tymbark na środę zwołana została XXXV Sesja Rady Gminy Tymbark.  Sesja rozpocznie się o 16-tej w sali konferencyjnej Urzędu.

Planowany porządek obrad (identyczny jak porządek sesji, która  nie odbyła się z powodu nieobecności grupy radnych):

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark – 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Limanowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko- Tymbark w km 2+330,50 – 2+878,50 – budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w km 2+330,90 – str. L i 2+380,10 – str. P” i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu.
  6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

IWS