„Cztery pory roku powiatu limanowskiego w obiektywie”

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu limanowskiego do udziału w fotograficznym konkursie dla dzieci i młodzieży pn.: „Cztery pory roku powiatu limanowskiego w obiektywie”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji naturą. 

Konkurs polega na wykonaniu zdjęć przyrody na terenie gminy, w której znajduje się szkoła ucznia w czterech porach roku.   Każdy uczestnik musi złożyć komplet zdjęć składający się z ujęć w ciągu czterech pór roku.

Termin nadsyłania zdjęć: 23.02.2018 r.

Regulamin Konkurs:  TUTAJ