Strażacy z powiatu limanowskiego podsumowali 2017 rok

W poniedziałek, 26.02.2018r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się odprawa roczna podsumowującą działalność KP PSP w Limanowej za 2017 rok.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej Pana bryg. Janusza Kurzeję w odprawie udział wzięli m.in:  nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,  Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,  Pan Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego,  Pan Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark,  mł. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków,  ks.Stanisław Kaczka – Kapelan strażaków powiatu limanowskiego oraz Komendanci gminni, Prezesi OSP z terenu powiatu limanowskiego, w tym również z jednostek OSP z Gminy Tymbark.

 W 2017 roku Komenda Powiatowa  PSP w Limanowej odnotowała łącznie 1475 wszystkich zdarzeń, z czego miejscowych zagrożeń było 1126, pożarów 259 oraz 90 fałszywe alarmy. Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, instytucjom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Przedstawił również główne kierunki działań Komendy Powiatowej PSP w Limanowej na rok 2018.

IWS

źródło informacji i zdjęć: http://www.kppsplimanowa.pl, Autor: PR KP PSP Limanowa

Akcje wielkopostne i wielkanocne w tymbarskiej parafii

„Dar serca”

Zbiórka produktów i ofiar dla Domu Samotnej Matki w Tarnowie organizowana jest w piątki przed Drogą Krzyżową i po niej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Tymbarku.

Zanurz się w Ranach Jezusa” 

Koła Koronkowe oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Tymbarku  zapraszają do wielkopostnej praktyki „Zanurz się w Ranach Jezusa”, polegającej na uwielbianiu i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego płynącego z Ran Pana Jezusa. Zachęcają,  aby codziennie lub jeden raz w tygodniu, wyciągnąć karteczkę z wypisaną „Raną Pana Jezusa”, znajdującą się w koszyku w nawie Najświętszego Sakramentu.

 

„Baranki wielkanocne”

– od 4 marca  członkowie Caritas parafialnej będą rozprowadzali w przedsionku kościoła baranki i paschaliki wielkanocne. Ofiary składane przy tej okazji (od 5 zł) wspierają dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas. 

źródło zdjęcia: strona Cartias Tarnów

 

 

 

 

Młodzież Zapobiega Pożarom – Turniej młodych pożarników.

  Młodzież Zapobiega Pożarom – to temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

  Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

 Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy 1-6

  1. Błażej Sikoń SP Piekiełko / opiekun Aleksandra Duda /, 2. Krystian Marek SP Piekiełko, 3. Natalia Wojtas SP Tymbark / opiekun Paulina Kowalczyk /, 4. Barbara Kuchta SP Tymbark, 5. Krzysztof Bugański SP Tymbark,

W grupie szkół podstawowych kl. VII – VII i gimnazjów kl II i III:

  1. Józef Giza Tymbark / opiekun Zbigniew Florek /, 2. Julia Surdziel Piekiełko 3. Emil Brzazgoń Tymbark , 4. Marek Bubula  Tymbark, 5. Albert Smoroński   Piekiełko,

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Mateusz Sulir klasa wojskowa, 2. Damian Cachro klasa wojskowa, 3. Bogusława Bąk klasa policyjna, 4. Paulina Filipek klasa policyjna 5. Natalia Bafia klasa policyjna, wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku / opiekun Józef Banach /.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Dariusz Molek z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.

  Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

   Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków , a ich fundatorami byli: Firma FAKRO z Nowego Sącza i Urząd Gminy w Tymbarku. Gorącą atmosferę na sali chłodziły soczki ufundowane przez  Firmę Tymbark MWS. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju  przygotowali Maria i Stanisław Przybylscy.

Robert Nowak

„Jeżdżę z głową” – uczniowie z Gminy Tymbark też!

W dniach 19-22 lutego 2018 roku zrealizowano projekt „Jeżdżę z głową”, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkania odbywały się w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Z terenu Gminy Tymbark w programie łącznie wzięło udział 40 uczniów. Zrealizowano 16 godzin nauki jazdy na nartach, które prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów. Całkowity koszt realizacji programu wynosi 19 374,00 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 6 800 zł. 

Zajęcia odbywały się w stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej. Projekt zakładał przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Założony cel został w pełni zrealizowany.

Małgorzata Dudziak