„KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI”

„KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI” – to hasło happeningu, jaki dzisiaj przeszedł przez Tymbark. Został on zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Tymbarku. Do młodzieży dołączyły dzieci z tymbarskich przedszkoli wraz z wychowawcami.  W ten sposób młodzi ludzie zwracają uwagę na to, że spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, gdyż ceną jest zdrowie i to w pierwszej kolejności właśnie zdrowie dzieci! Dzieci chorują na choroby górnych dróg oddechowych , astmę , alergie itd, itd.
IWS

zdjęcia: RM

Apel Wójta Gminy Tymbark do Radnych

W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Tymbark uchwały w sprawie zmian w budżecie, które pozwolą na realizację już rozpoczętych inwestycji  (poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów na ich realizację) Wójt Gminy Tymbark zwrócił się z apelem do Radnych Rady Gminy Tymbark.

Apel Wójta

Poniżej treść Apelu:

„Tymbark, 6 luty 2018r.

Szanowni Radni, 
 
Po raz kolejny zwracam się z apelem do Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy oraz Wieloletniego Planu Finansowego. Brak decyzji umożliwiających te zmiany ze strony Rady Gminy powoduje opóźnienie w realizacji inwestycji uniemożliwiając ich rozpoczęcie oraz może w konsekwencji prowadzić do wzrostu kosztów planowanych zadań. 
 
Przypomnę w tym miejscu, iż na zadania z zakresu gospodarki wodociągowej została zabezpieczona we wrześniu ubiegłego roku przez Radę Gminy na rok 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota w wysokości 1,5 mln. Na tej podstawie został ogłoszony na początku grudnia przetarg na rozbudowę wodociągu na Zamieściu z połączeniem z istniejącym wodociągiem Podłopień – Tymbark – Zamieście i modernizację stacji uzdatniania wody zaopatrującej większą część Gminy. W dniu 21 grudnia nastąpiło otwarcie ofert, które są tańsze niż kosztorysowa wartość robót. Jednak na sesji budżetowej 28 grudnia Rada Gminy zmniejszyła środki na te dwa zadania uniemożliwiając tym samym dokończenie procedury przetargowej, podpisanie umów i realizację tych przedsięwzięć. 
 
Podobnie wygląda sytuacja z zabezpieczeniem środków na projekt chodnika przy drodze krajowej w Tymbarku i Podłopieniu wraz z uregulowaniem wody. Rada Gminy pierwotnie zabezpieczyła środki w wysokości 100 tys. zł na wykonanie projektu, a następnie już po podpisaniu umowy z wykonawcą na kwotę 88 tys. zł, ograniczyła środki na ten cel do kwoty 60 tys. zł, a więc poniżej wartości umowy. 
 
Sesja poświęcona zmianom do budżetu, które miały pozwolić na rozpoczęcie wyżej wymienionych inwestycji, a także wprowadzić nowe zadanie służące poprawie ruchu naprzeciw Kościoła w Podłopieniu, zwołana na dzień 16 stycznia br. nie odbyła się z uwagi na nieobecność 8 radnych, w tym prezydium rady. Na kolejnej sesji w dniu 24 stycznia, Radni głosami 7 przeciw, za 6, bez słowa uzasadnienia i bez przeprowadzenia dyskusji nad projektami uchwał, odrzucili proponowane zmiany polegające na: zabezpieczeniu środków na chodnik przy drodze krajowej oraz na rozbudowę wodociągu na Zamieściu i modernizację stacji uzdatniania wody, a także wprowadenie zadania projektowania rozbudowy pobocza i chodnika naprzeciw kościoła w Podłopieniu. 
 
Ponadto wraz z otwarciem ofert przetargowych w dniu 30 stycznia br. pojawia się potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę drogi Kwaśniakówka pomiędzy Podłopieniem a Tymbarkiem (inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). 
 
Raz jeszcze zwracam się z apelem, aby dobro Gminy i interes publiczny stał się głównym motywem podejmowanych przez Państwa Radnych Decyzji. 
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Tymbark
dr Paweł Ptaszek 
(podpis)”