LIGA STRZELECKA Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ  POLSKĘ

Organizator:  Urząd Gminy Tymbark.

Współorganizatorzy:  Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Szkoła Podstawowa w Tymbarku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku, LOK Limanowa oraz Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Cele:

       1.Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

       2.Popularyzacja sportów obronnych i strzelectwa sportowego.

       3.Integracja sportowa młodzieży szkolnej.

    Regulamin:

  • Uczestnikami mogą być uczniowie  oraz osoby dorosłe z Gminy Tymbark.
  • W ramach Ligii organizowane będą zawody oraz strzelania punktowane.
  • Odbędzie się dziesięć spotkań w ciągu roku od lutego do listopada 2018 r.
  • Strzelanie odbywać się będzie na strzelnicach LOK Limanowa oraz ZS w Tymbarku według harmonogramu.
  • Można wziąć udział  tylko w zawodach organizowanych w ramach Ligii  oraz niektórych spotkaniach strzeleckich .
  • Do końcowego podsumowania Ligii liczyć się będą punkty z wszystkich zawodów  i spotkań strzeleckich .
  • Podsumowanie Ligii nastąpi podczas obchodów  Święta Odzyskania Niepodległości 2018.

Zgłoszenia do Ligii przyjmuje Barbara Janczy do końca lutego na adres email:  pa.bj@wp.pl , telefonicznie lub sms –  nr. tel. 600 91 94 96.

Strzelanie Ligowe odbywać się będzie według harmonogramu.

W przypadku zmiany terminu spotkań , zgłoszeni uczestnicy będą powiadamiani.

Liga będzie rozgrywana w następujących kategoriach :

Kategoria drużynowa (mogą być drużyny mieszane dziewczęta i chłopcy):

                       – 3 osobowe rocznik 2005 i młodsze ,

                       – 3 osobowe rocznik 2002-2004,

                       – 3 osobowe rocznik 2001-1999.

Kategoria indywidualna :

– dziewczęta rocznik 2005 i młodsze,

– dziewczęta rocznik 2002-2004,

-dziewczęta rocznik 2001-1999,

-chłopcy rocznik 2005 i młodsi,

-chłopcy rocznik 2002-2004,

-chłopcy rocznik 2001-1999,

– OPEN / rodzice i opiekunowie/.

Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy. 

Każdy zawodnik wykonuje  3 strzały próbne + 10 strzałów konkursowych:

–  rocznik 2005 i młodsi  z podpórki ,

– rocznik 1999 – 2004 oraz OPEN bez podpórki .

Ocenianych 10 strzałów najlepszych z 13-tu.

Ocena indywidualna i drużynowa .

Świadczenia organizatorów:

Puchary dla najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach.

Medale za pierwsze trzy miejsca wśród dziewcząt, chłopców oraz w kategorii OPEN . 

Przewóz zawodników na zawody .

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Dojazd na spotkania strzeleckie we własnym zakresie.

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Każdy z uczestników wypełnia kartę uczestnictwa a niepełnoletni  kartę wraz z zgodą    rodziców.

Kartę oraz zgodę można przekazać w dniu pierwszego udziału w Lidze.  KARTA UCZESTNICTWA W LIDZE STRZELECKIEJ (dorosły oraz dziecko)

HARMONOGRAM  LIGII  STRZELECKIEJ :

28.02.2018 – Zawody z Okazji „ Żołnierzy Wyklętych „

21.03.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa 

11.04.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

30.05.2018 – Zawody w ramach Sportowego Turnieju    Miast i Gmin ZS w Tymbarku

06.06.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

23.06.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa –  Sowliny

26.09.2018 – Zawody w ramach europejskiego Tygodnia  Sportu – ZS w Tymbarku

10.10.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

20.10.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa-  Sowliny

 07.11.2018 – zawody strzeleckie ZS w Tymbarku  oraz  podsumowanie Ligii Strzeleckiej

 na  Uroczystościach z Okazji Święta Odzyskania  Niepodległości.