Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

odsłona VI – rok 1934

  • Przyrzeczenie Oddziału
  • Otwarcie świetlicy
  • Posterunek honorowy przy Grobie Jezusa
  • Zabójstwo Komendanta Głównego
  • Akcja popowodziowa
  • Rocznica wymarszu I Kadrowej.

Młodzież Zapobiega Pożarom – Turniej młodych pożarników.

  Młodzież Zapobiega Pożarom – to temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

  Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

 Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy 1-6

  1. Błażej Sikoń SP Piekiełko / opiekun Aleksandra Duda /, 2. Krystian Marek SP Piekiełko, 3. Natalia Wojtas SP Tymbark / opiekun Paulina Kowalczyk /, 4. Barbara Kuchta SP Tymbark, 5. Krzysztof Bugański SP Tymbark,

W grupie szkół podstawowych kl. VII – VII i gimnazjów kl II i III:

  1. Józef Giza Tymbark / opiekun Zbigniew Florek /, 2. Julia Surdziel Piekiełko 3. Emil Brzazgoń Tymbark , 4. Marek Bubula  Tymbark, 5. Albert Smoroński   Piekiełko,

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Mateusz Sulir klasa wojskowa, 2. Damian Cachro klasa wojskowa, 3. Bogusława Bąk klasa policyjna, 4. Paulina Filipek klasa policyjna 5. Natalia Bafia klasa policyjna, wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku / opiekun Józef Banach /.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Dariusz Molek z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.

  Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

   Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków , a ich fundatorami byli: Firma FAKRO z Nowego Sącza i Urząd Gminy w Tymbarku. Gorącą atmosferę na sali chłodziły soczki ufundowane przez  Firmę Tymbark MWS. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju  przygotowali Maria i Stanisław Przybylscy.

Robert Nowak

„Jeżdżę z głową” – uczniowie z Gminy Tymbark też!

W dniach 19-22 lutego 2018 roku zrealizowano projekt „Jeżdżę z głową”, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkania odbywały się w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Z terenu Gminy Tymbark w programie łącznie wzięło udział 40 uczniów. Zrealizowano 16 godzin nauki jazdy na nartach, które prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów. Całkowity koszt realizacji programu wynosi 19 374,00 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 6 800 zł. 

Zajęcia odbywały się w stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej. Projekt zakładał przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Założony cel został w pełni zrealizowany.

Małgorzata Dudziak