Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

W II odsłonie – rok 1933

 • Objęcie komendy przez Leona Andrasza,
 • Walne Zebranie i wybór władz,
 • Zbiórki i ćwiczenia,
 • Wniosek o budowę strzelnicy,
 • Organizacja Zielonych Świąt,
 • Obchody 20 – lecia powstania pierwszej Oficerskiej Szkoły w Stróży.
 • Pochód pod Pomnik Grunwaldzki,

Akcja tymbarskich Strzelców

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku   w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości postanowiła przeprowadzić akcję zbiórki pieniędzy na remont dwóch grobów Legionistów w Tymbarku  (Kopecia i Kordeczki). W akcję włączył się również radny Gminy Tymbark Jarosław Oleksy.

      Na apel tymbarskich Strzelców już odpowiedziały firmy: KORAL w Nowym Sączu – przekazując na ten cel kwotę 2000 zł, Uchacz w Podłopieniu –  500 zł,  Jacek Atłas –  50 zł.  500 zł zadeklarowała również firma FLORAD w Podłopieniu. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

     Pomoc finansową prosimy kierować na konto Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „ Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej nr 58 8804 0000 0080 0880 0045 0003 z dopiskiem „Grób Legionisty w Tymbarku

Robert Nowak

O odnalezionym grobie Legionisty pisaliśmy na portalu w październiku 2016 roku

Odnaleziony grób Legionisty

Ukazał się materiał w Kronice Krakowskiej oraz w Wiadomościach (31.10.2016 r.)

Strzelec Kacper Kordeczka, październik 2016 (Podczas wywiadu dla Kroniki Krakowskiej z okazji odnalezienia grobu Legionisty), źródło zdjęcia: www.mlimanowa.pl

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

Przetrwała w ukryciu najcięższe chwile w historii: II wojnę światową, czas komuny i okres stanu wojennego. Kronikę przekazał w 2010 roku dowódcy tymbarskiego Strzelca Pan Jerzy Giza – mieszkaniec gminy Tymbark. Zawarte w niej zapiski są kopalnią wiedzy o działalności patriotycznej w Tymbarku w okresie międzywojennym, prowadzonych szkoleniach dzieci i młodzieży w zakresie przysposobienia wojskowego przed wojną oraz udziału w licznych przedsięwzięciach patriotycznych i wojskowych na terenie gminy, powiatu i innych.

W 25-lecie reaktywacji  tymbarskiego Strzelca (2 kwietnia 1993 roku) 

Zarząd Strzelca

Pierwsze osiem stron Kroniki:

 

 

KONKURS! z zakresu obrony cywilnej. WEŹ UDZIAŁ!

                    Konkurs z zakresu obrony cywilnej

        Urząd Gminy w Tymbarku i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku  są  organizatorami  konkursu z zakresu obrony cywilnej.

        Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe).

        Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 28 lutego 2018 r.

 Pytania:

 1. Kto jest szefem obrony cywilnej gminy ?
 2. Podstawowymi jednostkami do wykonywania zadań obrony cywilnej są ?
 3. Wymień dwa środki trujące o działaniu paralityczno – drgawkowym?
 4. Podaj pełną nazwę czasopisma Obrony Cywilnej, które ukazuje się w naszym kraju jako miesięcznik?
 5. Podaj 5 najważniejszych zadań obrony cywilnej. 

         Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Gminy Tymbark.

            Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r.i przypada na 1 marca.           Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.          Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 Robert Nowak