Ostatkowo u tymbarskich strażaków

W sobotę w tymbarskiej remizie spotkali się druhowie zrzeszeni w OSP Tymbark, zarówno czynni, jak też  pozostali zaangażowani   na co dzień w działalność jednostki, w tym także przy przy organizacji i obsłudze świąt strażackich, kościelnych,  samorządowych oraz  członkowie honorowi.  Do wspólnego spędzenia miłych chwil  druhowie zaprosili tych co służbę strażacką wspomagają w różnej formie. 

Termin spotkania był nietypowy, gdyż dotychczas były one w okresie kolędowym,  stąd w remizie zebranym przypomniano (a w przypadku młodszego pokolenia zaprezentowano) piosenkę zespołu NO TO CO „Pożar w  Kwaśniewicach” .

Zebranych przywitał, w imieniu Zarządu i własnym, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP  druh Stanisław Przybylski:  kapelana małopolskich strażaków – członka honorowego tymbarskiego OSP –  księdza Władysława Kuliga, księży prałatów ks.proboszcza dr.Jana Banacha oraz  ks.Józefa Leśniaka,  powiatowego kapelana strażaków ks. Stanisława Kaczkę oraz księży wikariuszy, gospodarza gminy dr.Pawła Ptaszka wraz z małżonką.   Do Tymbarku przybył też Komendant Powiatowego Oddziału  Janusz Kurzeja z małżonką. Nie dotarł z przyczyn rodzinnych, ale przysłał pozdrowienia, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Paweł Sejmej.

Prezes Przybylski wszystkim przemiłym gościom,w  tym w szczególności niewymienionych z nazwiska, złożył wdzięczność  za wszelkie dobro. 

Do zebranych z podziękowaniami i życzeniami dobrej zabawy zwrócili się  ks.kapelan Władysław Kulig oraz ks.proboszcz dr Jan Banach.

Wójt Paweł Ptaszek w kilku słowach podziękował druhom za ich  służbę na rzecz mieszkańców. Nawiązał również do wcześniejszej wypowiedzi prezesa Przybylskiego, który przedstawił plany na 2018, szczególnie te związane z dwoma jubileuszami tj.140-lecia Straży Pożarnej w Tymbarku oraz 25-cia Strażackiej Orkiestry Tymbarski Ton. Na zakończenie również życzył dobrej zabawy. 

W czasie zabawy do remizy zawitali następni goście. Byli nimi: Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk,  członek honorowy tymbarskiej straży oraz członek orkiestry Tymbarski Ton, a jednocześnie Starosta Limanowski, Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga.  Minister Wiesław Janczyk przedstawił zebranym  plany  inwestycyjne  rządu, o środkach, jakie są przeznaczane są na bezpieczeństwo. Poinformował o fakcie, iż premier Morawiecki przeznaczył na 2018 rok dodatkowe środki finansowe na budowę dróg gminnych i powiatowych. Pogratulował dobrej współpracy tymbarskiego samorządu z samorządem powiatowym, dzięki czemu można było wykonać wiele prac, w tym przede wszystkich przy drogach: krajowej DK 28 oraz powiatowych. Podkreślił, że Tymbark ma szczególny przywilej, iż stąd pochodzi starosta limanowski, który zabiega, aby jak najwięcej prac było wykonywanych na terenie Gminy Tymbark.

Jan Puchała nawiązał do wypowiedzi ministra Janczyka przedstawiając plany odnośnie skrzyżowania, a właściwie ronda, gdyż takie są starania samorządów, drogi krajowej z ul.Kazimierza Wielkiego. Złożył obietnicę dalszych działań, również w  sprawie chodników. Nawiązał w tym miejscu do problemu  blokowania przez niektórych Radnych Rady Gminy Tymbark wykonania chodnika obok kościoła w Podłopieniu. Wyraził ubolewanie nad takim postępowaniem.  Zaapelował, aby rozmawiać z tymi radnymi. Nie można blokować zmian wg zasady „nie bo nie”. Powiat chce dołożyć, Wójt przeznacza środki, a inni to blokują. Na zakończenie złożył życzenia pomyślności i dobrej zabawy. Do podziękowań dla strażaków, dla tymbarskiej strażackiej  orkiestry oraz życzeń dołączył się również Wicestarosta Mieczysław Uryga. Podkreślił, bardzo dobrą, już wieloletnią, współpracą z obecnym wójtem, a wcześniej gdy był on przewodniczącym rady. Dzięki dobrej współpracy, w tym z ministrem Janczykiem, można było tak wiele zrobić przy drodze krajowej DK 28. Złożył również deklarację dalszej pomocy i wsparcia działań.  

Podczas zabawy zorganizowany był również konkurs wiedzy o pożarnictwie. Główną nagrodą była strażacka maskotka. 

IWS

zdjęcia: IWS

 

 

 

 

„KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI”

„KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI” – to hasło happeningu, jaki dzisiaj przeszedł przez Tymbark. Został on zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Tymbarku. Do młodzieży dołączyły dzieci z tymbarskich przedszkoli wraz z wychowawcami.  W ten sposób młodzi ludzie zwracają uwagę na to, że spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, gdyż ceną jest zdrowie i to w pierwszej kolejności właśnie zdrowie dzieci! Dzieci chorują na choroby górnych dróg oddechowych , astmę , alergie itd, itd.
IWS

zdjęcia: RM

Apel Wójta Gminy Tymbark do Radnych

W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Tymbark uchwały w sprawie zmian w budżecie, które pozwolą na realizację już rozpoczętych inwestycji  (poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów na ich realizację) Wójt Gminy Tymbark zwrócił się z apelem do Radnych Rady Gminy Tymbark.

Apel Wójta

Poniżej treść Apelu:

„Tymbark, 6 luty 2018r.

Szanowni Radni, 
 
Po raz kolejny zwracam się z apelem do Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy oraz Wieloletniego Planu Finansowego. Brak decyzji umożliwiających te zmiany ze strony Rady Gminy powoduje opóźnienie w realizacji inwestycji uniemożliwiając ich rozpoczęcie oraz może w konsekwencji prowadzić do wzrostu kosztów planowanych zadań. 
 
Przypomnę w tym miejscu, iż na zadania z zakresu gospodarki wodociągowej została zabezpieczona we wrześniu ubiegłego roku przez Radę Gminy na rok 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota w wysokości 1,5 mln. Na tej podstawie został ogłoszony na początku grudnia przetarg na rozbudowę wodociągu na Zamieściu z połączeniem z istniejącym wodociągiem Podłopień – Tymbark – Zamieście i modernizację stacji uzdatniania wody zaopatrującej większą część Gminy. W dniu 21 grudnia nastąpiło otwarcie ofert, które są tańsze niż kosztorysowa wartość robót. Jednak na sesji budżetowej 28 grudnia Rada Gminy zmniejszyła środki na te dwa zadania uniemożliwiając tym samym dokończenie procedury przetargowej, podpisanie umów i realizację tych przedsięwzięć. 
 
Podobnie wygląda sytuacja z zabezpieczeniem środków na projekt chodnika przy drodze krajowej w Tymbarku i Podłopieniu wraz z uregulowaniem wody. Rada Gminy pierwotnie zabezpieczyła środki w wysokości 100 tys. zł na wykonanie projektu, a następnie już po podpisaniu umowy z wykonawcą na kwotę 88 tys. zł, ograniczyła środki na ten cel do kwoty 60 tys. zł, a więc poniżej wartości umowy. 
 
Sesja poświęcona zmianom do budżetu, które miały pozwolić na rozpoczęcie wyżej wymienionych inwestycji, a także wprowadzić nowe zadanie służące poprawie ruchu naprzeciw Kościoła w Podłopieniu, zwołana na dzień 16 stycznia br. nie odbyła się z uwagi na nieobecność 8 radnych, w tym prezydium rady. Na kolejnej sesji w dniu 24 stycznia, Radni głosami 7 przeciw, za 6, bez słowa uzasadnienia i bez przeprowadzenia dyskusji nad projektami uchwał, odrzucili proponowane zmiany polegające na: zabezpieczeniu środków na chodnik przy drodze krajowej oraz na rozbudowę wodociągu na Zamieściu i modernizację stacji uzdatniania wody, a także wprowadenie zadania projektowania rozbudowy pobocza i chodnika naprzeciw kościoła w Podłopieniu. 
 
Ponadto wraz z otwarciem ofert przetargowych w dniu 30 stycznia br. pojawia się potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę drogi Kwaśniakówka pomiędzy Podłopieniem a Tymbarkiem (inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). 
 
Raz jeszcze zwracam się z apelem, aby dobro Gminy i interes publiczny stał się głównym motywem podejmowanych przez Państwa Radnych Decyzji. 
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Tymbark
dr Paweł Ptaszek 
(podpis)”