Zajęcia na tymbarskim lodowisku

Korzystając z ostatnich dni funkcjonowania lodowiska na zajęcia sportowe przyszły dzieci z Przedszkola „U Cioci Agatki” ze swoimi wychowawcami. Nauka jazdy na lodzie odbywała się pod okiem trenera Mariana Tajdusia.

Na lodowisko przyszła również młodzież ze Szkoły Podstawowej z Podłopienia.