Zakończono szkolenia z zakresu musztry

Od 17 stycznia 2018 roku do 13 marca bm. raz w tygodniu funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu prowadzili szkolenia z zakresu musztry dla Strzelców będących uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Musztra – to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi).

Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole. Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

 Zajęcia prowadzili funkcjonariusze: mł. chor. SG Piotr Górszczyk, mł. chor. SG Krzysztof Staniszewski, sierż. szt. SG Rafał Młynarczyk, sierż SG Szymon Rybka, sierż. SG Rafał Marmuszewski.

Realizacja tego tak bardzo ważnego przedsięwzięcia szkoleniowego w jednostce tymbarskiego Strzelca  była możliwa dzięki pomocy Komendanta KaOSG ppłk. SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) KaOSG ppłk. Krzysztofa Janusa. Za okazaną pomoc kadra i młodzież strzelecka oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku , składa serdeczne podziękowanie.

Robert Nowak

 

Manewry Strzelców na górze Łopień

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku i szkół średnich powiatu limanowskiego uczestniczyła w nocnych manewrach na górze Łopień w Beskidzie Wyspowym. Zajęcia szkoleniowe obejmowały zagadnienia z zakresu obrony cywilnej (terenoznawstwo i pierwszą pomoc przedmedyczną w górach), poruszanie się w słabych warunkach widoczności w terenie leśnym i górzystym z zachowaniem zasad taktyki zielonej, trening podstawowych elementów podczas marszu np. reakcja na kontakt, obrona okrężna, odpoczynek pasywny, umiejętności posługiwania się mapą oraz kompasem podczas marszu. Kilkugodzinny trud szkoleniowy zwieńczyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek przy wiacie turystycznej na szlaku 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Tymbarku.

Zajęcia szkoleniowe przygotowali: drużynowy ZS Paweł Mamala i sekcyjny ZS Kamil Smoroński.

Robert Nowak

 

W marcu rozpocznie się budowa sieci wodociągowej w Zamieściu

Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej.  Wykonawcą zadania jest  firmę Transwiertel Sp. z o.o. ze Świdnika.

Realizacja inwestycji podzielona została na dwa etapy pn.:

  • Budowa sieci wodociągowej w Zamieściu, zakres robót przewiduje wykonanie sieci wodociągowej o długość ok 6230 mb i ma na celu zaopatrzenie w wodę, ze zbiornika zlokalizowanego na „Górach Rysie”,  osiedli: Pasykówka, Skrzatki, Puty i Zagroda; na wysokości skrzyżowania w kierunku Słopnic planowane jest połączenie z istniejącym wodociągiem na osiedlu Sowy Tajdusie zasilanym ze zbiornika na osiedlu Tajdusie; jednocześnie inwestycja zakłada przebicie pod ciekiem wodnym „Słopniczanka”  i docelowe włączenie do istniejącego wodociągu biegnącego od Tymbarku przy osiedlu „Malarzówka”  i „Brodkówka”,
  • Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień, zgodnie z zakresem robót wykonana zostanie m.in.: elewacja zewnętrzna budynku, wymieniony dach i pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz drzwi wewnętrzne, odwodnienie budynku i przeróbka instalacji elektrycznej.

Termin rozpoczęcia inwestycji to marzec br. natomiast zakończenia sierpień br. Koszt  rozbudowy to blisko: 1 382 000 zł.

Na podstawie informacji UG Tymbark

podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej

obecny stan instalacji w budynku stacji uzdatniania wody