Z rodzinnych zbiorów (1)

Przedstawimy zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów rodzinnych Pani Marii Gancarczyk z Piekiełka.

Bardzo dziękujemy Pani Marii za udostępnienie ich portalowi  „Tymbark.in – głos Tymbarku”.

Zdjęcie, które jednocześnie jest kartą pocztową.

Siedzą: pierwszy z lewej Franciszek Paulone – ojciec kpt.Tadeusza Paulone

pierwszy z lewej Franciszek Paulone – ojciec kpt.Tadeusza