Duże „Miniaturki”!

W poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.  w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się  X Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka. I miejsce w kategorii  zespołów instrumentalnych otrzymał zespół ,,Miniaturki” złożony z uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, w składzie: Zuzanna Staśko, Emilia Śmiech -skrzypce, Amelia Rusin -wiolonczela oraz Karolina Biedroń -fortepian. Miniaturki przygotowała Pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek.  To nie jedyny konkursowy sukces szkoły . ,,Mały kwartet wiolonczelowy”  (pracujący pod kierownictwem Pani Moniki Płachty) w składzie:  Ilona Hojda, Wiktoria Kęska, Magdalena Florek i Joanna Trzópek  otrzymał wyróżnienie.

Gratulacje!

Ze zbiorów rodzinnych (3)

Obrazek prymicyjny księdza  Władysława Pachowicza

źródło: zbiory rodzinne Marii Gancarczyk

Ks. mgr Władysław Pachowicz , s. Jana i Wiktorii Kapturkiewicz, urodził się 20 lipca 1913 r. w Zawadce. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w I Gimnazjum w Nowym Sączu wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 29 czerwca 1938 r. z rąk biskupa Franciszka Lisowskiego. Uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Dębno (od 16.07.1938), Rzepiennik Biskupi (od 17.02.1939), Moszczenica (od 28.08.1942), Rozembark (od 1.05.1945), Muszyna (od 15.03.1950), Gromnik (od 29.06.1951), Pleśna (od 15.07.1958). W latach 1959-1988 był proboszczem w Samocicach. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

Zmarł 2 marca 2005 r. Msza żałobna za duszę śp. ks. Władysława została odprawiona w dniu 4 marca w kaplicy Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Następnie ciało Zmarłego przewieziono do Tymbarku, gdzie po Mszy pogrzebowej złożono na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Władysław Bobowski.

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl