Będzie chodnik!

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę na wykonanie chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej 1617 K Piekiełko – Tymbark od drogi gminnej „Na Stoku” do drogi gminnej „Kopana Droga”. Firmą, która wykona prace jest, wyłonione w ramach przetargu, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ZIBUD”.

Ogólny zakres robót obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę przepustu, regulację studni i montaż rur ochronnych, poszerzenie jezdni, konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych oraz zamontowanie oznakowania pionowego.  Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec sierpnia br., a koszt całkowity inwestycji to blisko 929 000 zł z czego 50% stanowi udział Powiatu Limanowskiego.

informacja: UG Tymbark

zdjęcie: IWS

Orlik w Tymbarku wznowił działalność!

Wójt Gminy Tymbark  informuje, że od 4 kwietnia 2018 roku wznawia swoją działalność Orlik przy Boisku rezerwowym KS Tymbark.

Orlik będzie czynny w godzinach ustalonych przez animatora sportu, a harmonogram korzystania z obiektu będzie wywieszony na budynku zaplecza kompleksu sportowego. W celu właściwej organizacji pracy Orlika, proszę przedstawicieli grup sportowych o kontakt z animatorem sportu – Panem Wojciechem Tajdusiem (tel. 501 808 421), celem zarezerwowania boiska w danym dniu i o ustalonej godzinie.

Robert Nowak

zdjęcie: IWS