Dzień Strażaka 2018 

W 12 gminach powiatu limanowskiego działa 55 jednostek OSP, w tym 4 na terenie gminy Tymbark. Naszą najmłodszą strażą jest działająca od 28 lat OSP w Piekiełku, następnie OSP Zawadka – działa od 47 lat, OSP Podłopień- działa od 60 lat i OSP Tymbark – działa od 140 lat. Do jednostek z terenu naszej gminy należy formalnie około cztery procent mieszkańców. Dysponujemy dziewięcioma samochodami pożarniczymi i nowoczesnym sprzętem do akcji ratowniczo gaśniczych. OSP Tymbark i OSP Podłopień włączone są do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. 

św.Florian, obraz J.Wierzbiniki z 1959 roku

Według danych z 2017 roku jednostki z terenu Gminy Tymbark brały udział w 106 akcjach: pożarach budynków, wypadkach na drogach i innych.   Nie zdarzyło się, by wezwana jednostka nie wyjechała do akcji z powodu braku ratowników czy niesprawnego samochodu, bo mamy zdyscyplinowanych, ofiarnych i niezawodnych strażaków.  

W Dniu Strażaka, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku i w imieniu własnym bardzo dziękuję za Wasze pełne poświęcenia odpowiedzialne działanie. W szczególny sposób chcę podziękować Waszym wyrozumiałym Rodzinom, a na dalszą strażacką służbę życzę zdrowia i wytrwałości.                                                    

  Z wyrazami szacunku                                                  
       Stanisław Przybylski                                                

      Prezes ZOG ZOSP w Tymbarku

Remont kapliczki na Zawadce będzie kontynuowany

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w kwocie 7000 zł – z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2018 – na realizację II etapu prac konserwatorskich zagrożonej kamiennej kapliczki słupowej z 1904 roku z Zawadki. Koszt całkowity II etapu konserwacji to ponad 25 000 zł.  

Przypomnijmy, że renowację obiektu rozpoczęto w roku 2017. W ramach zadania wykonano wówczas początkowe prace, mające na celu zahamowanie procesów destrukcji zagrożonej kapliczki, jak również przywrócenie jej pierwotnego wizerunku, a przez to jej walorów estetycznych i architektonicznych m.in. poprzez oczyszczenie detali prostych architektonicznych obiektu z różnego rodzaju zabrudzeń oraz warstw organicznych i mikrobiologicznych metodą suchego piaskowania.

II etap prac ma na celu zahamowanie dalszych procesów destrukcji zagrożonej kapliczki poprzez wykonanie prac konserwatorskich (konserwacji technicznej i estetycznej), wykonanie nowego fundamentu i ogrodzenia.

Kamienna kapliczka słupowa wykonana została w 1904 roku z fundacji Stanisława i Anny Zapałów. Jest elementem unikalnej grupy wotywnych – bogato rzeźbionych kapliczek słupowych fundowanych od 4 ćw. XIX w. do 1 ćw. XX w. na terenie Gminy Tymbark. Wzniesiona została jako prośba o otrzymanie długo wyczekiwanego potomstwa – prośba została spełniona. W kapliczce zawarto bardzo bogaty program rzeźbiarski obejmujący figurę Matki Boskiej Różańcowej, Chrystusa upadającego pod Krzyżem, Chrystusa Ukrzyżowanego, wizerunki 5 świętych oraz Pietę.

Kapliczka w Zawadce o niezwykle rozbudowanym programie ikonograficznym stanowi przykład bardzo rozwiniętej sztuki ludowej z początku XX w. Jest to niezwykle cenny obiekt z uwagi na swoje walory artystyczne jak i historyczny przekaz o spełnionej prośbie wyczekiwanego potomstwa.

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark