Podziękowania od Wójta oraz Prezesa OSP Tymbark

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego Święta Narodowego Trzeciego Maja, a w szczególności Tymbarskiego Poloneza dla Niepodległej.

Dziękujemy Pani Barbarze Janczy, dzieciom, młodzieży i ich opiekunom oraz wszystkim parom za tak liczny udział, a także Strażackiej Orkiestrze Dętej Tymbarski Ton.

Dziękujemy członkom organizacji działających na terenie gminy, przede wszystkim tymbarskiemu Strzelcowi z Panem Robertem Nowakiem – prowadzącym uroczystość – na czele.

Podziękowania składamy również patronom medialnym: RDN Nowy Sącz, tymbark.in (Pani Irenie Wilczek-Sowie, Panu Rolandowi Mielnickiemu), tv28 (Panu Józefowi Budaczowi), a także Panu Adamowi Berdychowskiemu, który uwiecznił uroczystość z perspektywy drona.

 

 Stanisław Przybylski                                                                         Paweł Ptaszek
  Prezes OSP Tymbark                                                                  Wójt Gminy Tymbark

 

Parafia Tymbark modli się o dobre urodzaje oraz o zachowanie od klęsk

Ze świętem  Wniebowstąpienia Pańskiego (które będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę) łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. W tymbarskiej parafii  te dni są  również dniami  modlitwy o dobre urodzaje, zachowanie od klęsk elementarnych, za ludzi głodujących oraz o uświęcenie pracy, zanoszonymi podczas procesji do kapliczek znajdujących się na terenie parafii. Dzisiaj parafianie udali się na ulicę Kazimierza Wielkiego. Jutro przejdą do kapliczki obok Floradu, zaś w środę po nabożeństwie (które wyjątkowo rozpocznie o pół godziny wcześniej czyli  17.30),   procesja uda się do kapliczki „na górach”, gdzie zostanie odprawiona  Msza święta.  Udział w procesjach jest też świadectwem wiary w skuteczną Bożą pomoc, o którą wierni proszą  poprzez wstawiennictwo wszystkich świętych wzywanych poprzez Litanię do Wszystkich Świętych śpiewanej podczas procesji.  

Nad bezpieczeństwem idących w procesji czuwają druhowie z OSP Tymbark.

IWS