Tymbarska remiza zostanie wyremontowana!

Wniosek złożony przez Gminę Tymbark, w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2018”, został zaakceptowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego i na remont remizy OSP Tymbark została przyznana kwota w wysokości 41 560 zł. Wartość robót budowlanych zaplanowano na kwotę 100 000 zł, w tym wnioskowano o kwotę dotacji w wysokości 50 000 złotych. Pomimo zmniejszenia dotacji o 8 440 złotych wartość zadania i jego zakres nie ulegną zmianie. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu pomocy finansowej przez Gminę Tymbark i Sołectwo Tymbark oraz dzięki środkom własnym OSP Tymbark.

W ramach zadania planowane jest dokończenie remontu garażu, dostawa i montaż trzech wyciągów spalin, malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz remizy, remont ogrodzenia i płyty zewnętrznej.

Robert Nowak

info/zdjęcie: UG Tymbark

 

Zakończono łatanie dziur

Zakończono wiosenne prace na drogach gminnych czyli tzw. pozimowe “łatanie dziur”. Okres zimowy to czas, w którym na powierzchni jezdni powstają różnego rodzaju ubytki związane z eksploatacją drogi w trudniejszych warunkach. Zrealizowane prace polegały na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych, metodą emulsji asfaltowej i grysów. Remonty prowadzone były przez firmę KATBUD, a ich efektem jest  poprawienie warunków jezdnych.

info/zdjęcie: UG Tymbark

 

 

Masz pomysł? Zgłoś go do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Rozpoczęło się zgłaszanie zadań do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Od 7 maja do 6 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje pomysły.

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu? Do zagospodarowania jest aż 8 mln zł!  Jeśli Twój projekt wygra głosowanie to Urząd Marszałkowski zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wykonanie organizacji pozarządowej.

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe lub duże. Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia .

Swoje zadanie można przygotować przez internet gdzie dostępny jest formularz, który pomoże uniknąć błędów formalnych. Wystarczy kliknąć -> LINK aby przejść do formularza.  

 Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego: www.bo.malopolska.pl