Wniebowstąpienie Pańskie. W tymbarskiej parafii również Msza Św. w intencji ks.Stanisława Kaczki

Wniebowstąpienie Pańskie to  święto upamiętniające wstąpienie do nieba Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w 40. dniu od Zmartwychwstania. Jezus przebywał wśród uczniów, po czym Apostołowie udali się na Górę Oliwną, gdzie w ich obecności Jezus uniósł się w górę i zniknął. Wniebowstąpienie Pańskie jest poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.  „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, abym oddał każdemu według tego, co czynił. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”. 

W tymbarskiej parafii na Mszy Św. o godz.8.30 księża oraz wierni modlili się również w intencji księdza Stanisława Kaczki, w związku z ubiegłotygodniowym świętem św.Stanisława. Życzenia, w imieniu własnym i kapłanów,  złożył ks.proboszcz Jan Banach, a następnie w imieniu całej parafii, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. 

Nasz drogi Księże Stanisławie!

Miniony wtorek 8-go maja był dniem Twego patrona Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, jednego z trzech głównych patronów Polski, obok Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Wojciecha, a jednocześnie pierwszorzędnego patrona Diecezji Tarnowskiej. Święty Stanisław był wielkim kaznodzieją, słynął z uczynków miłosierdzia. Jako biskup Krakowa zginął śmiercią męczeńską zamordowany przez siepaczy króla Bolesława Śmiałego 11 kwietnia 1079 r.
w kościele na Skałce. Został kanonizowany przez Papieża Innocentego IV w 1253 r. Kult Świętego Stanisława miał duże znaczenie w dziejach Polski. Ze względu na relikwie Świętego złożone w Katedrze Wawelskiej, do Krakowa przeniesiono z Gniezna koronacje królów, które od czasów Władysława III Warneńczyka poprzedzone były pokutną procesją na Skałkę. Kult Stanisława przyczynił się do wzrostu jedności narodu w okresie rozbicia dzielnicowego, a następnie pod zaborami. Wielki Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński zwykł nazywać Świętego Stanisława patronem ładu moralnego tak w życiu osoby jak i społeczeństwa, odnosząc to określenie do spraw zasadniczych dla całych naszych dziejów.

Księże Stanisławie drogi solenizancie. To szlachetne imię otrzymałeś przed laty, wchodząc do wspólnoty Kościoła mocą Chrztu Świętego w świątyni właśnie pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jodłowej. Racz przyjąć dzisiaj od naszej wspólnoty parafialnej serdeczne życzenia imieninowe.

Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami i zdrowiem, Matka Najświętsza otacza nieustanną opieką a Duch Święty niech stale Cię umacnia w Twej kapłańskiej posłudze. Przy okazji tych życzeń dziękujemy Ci Księże Stanisławie za Twe znakomite kazania, które poruszają serca, wywołują refleksje i pomagają nam zajrzeć w głąb swoich sumień. Szczególnie pozostają w pamięci tegoroczne kazania pasyjne wygłoszone przez Ciebie w czasie nabożeństw Gorzkich Żali. Dziękujemy również za uśmiech, humor i dobrą energię, którymi obdarzasz wszystkich, promując chrześcijańską radość i życzliwość.

Szczęść Boże.

Nie zabrakło też przedstawicieli innych grup: młodzieżowych, zespołu Gloria Mariae, druhów OSP (ks.Stanisław pełni funkcję powiatowego kapelana OSP).  

 Było dużo ciepłych, serdecznych słów, upominków, wśród których, jakżeby inaczej, nie zabrakło … kaczki. 

Po zakończonej Eucharystii ks.Stanisław złożył podziękowania, a następnie druhowie oraz Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” udali się na tymbarski rynek, gdzie tymbarska orkiestra zagrała STO LAT!

tekst/zdjęcia: IWS