25-lecie Tymbarskiego Tonu – okolicznościowe spotkanie

Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton”, która obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia wraz z druhami OSP i zaproszonymi gośćmi spotkała się na okolicznościowym przyjęciu w tymbarskiej remizie. Spotkanie to otworzył (i pełnił funkcję gospodarza) Prezes OSP Stanisław Przybylski.  Zebrani chwilą ciszy, a następnie modlitwą, uczcili pamięć zmarłych założycieli i członków Orkiestry ( w godzinach popołudniowych druhowie spotkali się przy ich mogiłach na tymbarskim cmentarzu). 

Prezes OSP przywitał zebranych, począwszy do kapłanów: prałatów Józefa Waśniowskiego (emerytowanego kustosza Sanktuarium w Pasierbcu), ks.Józefa Leśniaka, ks.Edwarda Nylca oraz ks.Tomasza Atłasa, jak też kapelana OSP  ks.Stanisława Kaczkę i ks.Bogdana Stelmacha (obecnego kustosza na Pasierbcu). 

Następnie władze straży: wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Kazimierza Czyrnka,  st. brygadiera Grzegorza Janczego, jak też członka honorowego OSP: Jana Puchałę – Starostę Limanowskiego (ale też członka Tymbarskiego Tonu od początku jego działalności)  oraz władze samorządowe: przewodniczącą RG Zofię Jeż, wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka oraz radnych Bogdana Kordeczkę oraz Dariusza Molka, jak też: Podłopieńia ,Stanisława Puchałę, i Piekiełka.  Szczególnie zostały przywitane Panie: Maria Dziadoń – wdowa po prezesie OSP i założycielu Orkiestry Kazimierza Dziadonia  oraz Władysława Sopata – wdowa po pierwszym kierowniku Orkiestry Józefie Sopacie. 

Przyszedł czas na przywitanie członków Orkiestry, byłych i obecnych, z byłem kapelmistrzem Ryszardem Przechrztą i obecnym Andrzejem Głową oraz kierownikiem Orkiestry Ryszardem Gawronem. 

Jak powiedział Stanisław Przybylski tak naprawdę to Orkiestra swój jubileusz rozpoczęła w styczniu na Jasnej Górze, gdzie pielgrzymowała już po raz piąty.   

Historia  straży oraz orkiestry zostanie pokazana w okolicznościowych opracowaniach. Na teraz tylko kilka danych statystycznych: przez Orkiestrę przewinęło się ok.100 osób, obecnie jest 35 muzyków, 3 gra od początku istnienia Orkiestry. Było 4 kapelmistrzów, 3 kierowników, 2 prezesów i 2 naczelników OSP.  W tym czasie gminą rządziło 4 wójtów, a powiatem 3 starostów. Przy tej okazji Prezes OSP ocenił, iż potrzeby Orkiestry są najlepiej zrozumiałe przez obecne władze samorządowe, ale też należy wymienić byłego wójta Stanisława Pachowicza. 

Święto Orkiestry to święto wszystkich tych, co tworzą warunki materialne. Są wśród nich m.in: samorząd tymbarski, sołectwa, OPS, firma TYMBARK, Cech Rzemiosł w Limanowej, Państwo Anna i Jan Kaim, Aneta i Jarosław Kaim, Panowie: Roman i Tomasz Pasyk, Państwo Maria i Czesław Kuc, Bolesława i Janusz Piętoń, Maria i Bogdan Kordeczka, Pan Jan Puchała, Państwo Bogusława i Stanisław Puchała, Jadwiga i Piotr Czernek, Maria i Mieczysław Łabuz, Rodzina Gawronów i wiele, wiele innych osób.

Wszystkich tym wymienionym, i niewymienionym, należą się słowa gorącego i niekończącego się podziękowania.   

Głos zabrał Jan Puchała, członek Orkiestry od jej początku oraz Starostwa Limanowski.Przypomniał on kilka faktów z historii oraz wspomniał ludzi, dzięki którym ta Orkiestra jest.  Janusz Przechrzta oraz Wiesław Dudzik, z którymi grał wtedy, gdy orkiestra była parafialna.  O tym, jak instrumenty, na prośbę ówczesnego proboszcza ks.Teofila Świątka, zostały przywiezione z Opola.  O słabszych latach Orkiestry, które są już przeszłością. m.in.dzieki temu, że w Tymbarku powstała szkoła muzyczna, a w okolicach ogniska muzyczne. Duże zasługi należą do rodziny Przechrztów, był okres, że kilkanaście osób z tej rodziny grało w Orkiestrze.  Olbrzymie słowa uznania Jan Puchała skierował do ówczesnego organisty, twórcy Orkiestry i kapelmistrza Pana Władysława Odziomka (po nim prowadzenie Orkiestry przejęła Pani Kinga Jurowicz). Starosta podziękował obecnemu samorządowi, z wójtem na czele,  za współpracę oraz byłemu wójtowi Stanisławowi Pachowiczowi. 

Jan Puchała uhonorował w uznaniu za zasługi Stanisława Przybylskiego. 

Starostwa wręczył ufundowane przez siebie okolicznościowe grawertony członkom Orkiestry. Otrzymali je: Janusz Przechrzta, Barabara Kuc, Grzegorz Gawron, Stanisław Ryś, Krzysztof Atłas, Agnieszka Młynarczyk, Jacek Kordeczka, Kinga Sędzik, Mirosław Juszczak, Jakub Kępa, Tomasz Garwon, Sylwia Sobczak, Maciej Hojnor, Damian Jania, Mateusz Zając, Władysław Juszczak, Krzysztof Franczak, Maksymilian Puchała, Wiesław Dudzik, Małgorzata Majkrzak, Urszula Sędzik, Monika Smaga, Wiesław Nowak (grający od początku w Orkiestrze), Jowita Krzyściak, Ryszard Przechrzta, Jowita Krzyściak, Weronika Gawron, Mariusz Kuc, Florian Smaga, Adam Kordeczka, Marta Ból, Andrzej Majkrzak, Szymon Ból, Grzegorz Imirski, Bartosz Dziadoń, Stanisław Hochuł, Karolina Gawron, Andrzej Głowa i Ryszard Gawron, Dawid Kapturkiewicz, Artur Czernek, Dawid Surdziel oraz Andrzej Rybka.

Szefowie straży wręczyli specjalne upominki księżom: prałatowi Józefowi Leśniakowi , ks.prałatowi Edwardowi  Nylcowi, ks.Józefowi Waśniowskiemu( dodając, że granie na Pasierbcu to szczególny honor) oraz ks.Bogdanowi Stelmachowi (obecnemu kustoszowi) . Specjalną nagrodę otrzymał Wójt Paweł Ptaszek, jako podziękowanie dla całego tymbarskiego samorządu. Uhonorowano też Panią Marię Dziadoń oraz Panią Władysławę Sopatę.  Nagrody otrzymali kapelmistrz Andrzej Głowa oraz kierownik Orkiestry Ryszard Gawron, za wszelkie dobro oraz Starosta Limanowski Jan Puchała. W imieniu Zarządu szczególnie wyróżniony został najmłodszy członek orkiestry oraz MDP Florian Smaga, za pasję, za wiedzę, za dyscyplinę.  

Podziękowania i życzenia złożył członkom Orkiestry oraz druhom OSP Wójt Gminy Paweł Ptaszek. Podziękował za 25 lat służby, poświęcenie czasu, za to, że są aktywni i można na nich liczyć. Każde święto, uroczystość to Tymbarski Ton. Wójt złożył szczególne podziękowania za „Tymbarskiego Poloneza dla Niepodległej”, który mógł się odbyć dzięki Orkiestrze, a fakt ten szeroko odbił się pozytywnym echem. Wójt wręczył listy gratulacyjne Panu Andrzejowie Głowie oraz Panu Ryszardowi Gawronowi. 

Przewodnicząca RG Zofia Jeż podziękowała i złożyła gratulacje  w imieniu Rady Gminy Tymbark, odczytując list, w którym została podkreślona rola Orkiestry w życiu kulturalnym gminy. 

Kapelan OSP ksiądz Stanisław Kaczka odczytał okolicznościowy list, jaki nadesłał Kapelan Małopolski ks.Władysław Kulig, jak też dodał, że w pełni podpisuje się pod tymi słowami. Jednocześnie usprawiedliwił ks.proboszcza Jana Banacha, który nie mógł przybyć , w związku z trwająca wizytację dekanatu, a w tym czasie trwała ona w Skrzydlnej. 

Prezes OPS Stanisław Przybylski podziękował tymbarakiej parafii za wsparcie, w postaci zbiórek pieniędzy od wiernych na zakup instrumentów. Rozpoczął to ks.Edward Nylec, kontynuuje obecny proboszcz Jan Banach, i dzięki temu zostały już zakupione cztery instrumenty.

Prezes podziękował Rodzinie Gawronów, dzięki Jej pracy i zaangażowaniu jest możliwe to dzisiejsze,  okolicznościowe spotkanie. 

Na zakończenie części oficjalnej życzenia i gratulacje złożył st. brygadier  Grzegorz Janczy. 

Przyszedł czas na smaczny posiłek oraz wspaniałą zabawę taneczną, dzięki  zespołowi muzycznemu  EFFEKT.

IWS

25-lecie Tymbarskiego Tonu (spotkanie okolicznościowe) w obiektywie Rolanda Mielnickiego

 

 

 

25-lecie Tymbarskiego Tonu – przekazanie instrumentów oraz występ zespołu z samorządowego przedszkola

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na tymbarski rynek. Tam nastąpiła oczekiwana chwila przekazania Orkiestrze Tymbarski Ton dwóch instrumentów (tuby oraz saksofonu) ufundowanych przez tymbarski samorząd.

Bardzo miłą niespodzianką, skierowaną szczególnie do członków orkiestry Tymbarski Ton,  był wspaniały występ mażoretek z samorządnego przedszkola oraz piosenka o orkiestrze dętej. Zespół przygotowała Pani Małgorzata Staniec. 

Po zakończonym występie przedszkolaków  Orkiestra Tymbarski Ton zagrała poloneza Wojciecha Kilara, a następnie wszyscy udali się w kierunku remizy strażackiej.

IWS

(Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych,prezentując
układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając 
przy tym pałeczki mażoretkowe)

filmiki: IWS

zdjęcia: RM

25-lecie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton – Msza Święta

W sobotę, 19 maja, Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” obchodziła swój jubileusz, 25-lecie powstania. Swoje święto rozpoczęli od spotkania przy Wadowickim Dębie Pamięci Jana Pawła II rosnącym (od 10 lat) w obrębie remizy OSP Tymbark. Orkiestra zagrała „Barkę”.  Następnie wszyscy, w rytm granych melodii, udali się  do kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. 

Mszy świętej koncelebrowanej sprawowanej w intencji  nieżyjących już członków założycieli orkiestry, członków, ale też za obecnych członków Orkiestry przewodniczył powiatowy kapelan straży ksiądz Stanisław Kaczka. Spoza parafii w intencji członków orkiestry modlili się  ksiądz Józef Waśniowski (emerytowany proboszcz Sanktuarium na Pasierbcu) oraz ksiądz prałat Tomasz Atłas (któremu, jak wspominał, tymbarska orkiestra 19 lat temu grała na jego prymicjach).  Ksiądz  Stanisław wygłosił okolicznościowe kazanie. Podkreślił, że  wigilia Zesłania Ducha Świętego bardzo dobrym dniem do przeżywania tego jubileuszu. Dzięki Duchowi Świętemu dzieje się wszelkie czynione przez ludzi dobro, a tymbarska orkiestra tego dobra czynili tak wiele.  Ks.Stanisław, w imieniu własnym oraz kapłanów, pokreślił, że dobro,  jakie orkiestra wnosi wspólnotę  parafialną jest nie do przecenienia. Wszelki udział w  uroczystościach, takich jak  Boże Ciało, Rezurekcje, odpust parafialny i inne, który tak  ubogaca, pozwala nam lepiej przeżywać spotkanie z Bogiem. Tu ks.Stanisław podzielił się swoim osobistym doświadczeniem,  gdy sprawuje Mszę Świętą, a Orkiestra na Podniesieniu gra fanfary, które witają Króla Jezusa Chrystusa, to za każdym razem pomaga mu to mocniej przeżyć akt Przeistoczenia. Gra ta czyni, że  tak podnośne jest w kościele, bo Bóg się rodzi  na ołtarzu.  

Ksiądz w tym miejscy zwrócił się do wszystkich zgromadzonych, aby otworzyli swoje serca na działania w nas Ducha Świętego, abyśmy wykorzystując te otrzymane dary jeszcze bardziej angażowali w czynienie dobra, dla siebie nawzajem, autentycznego dobra, które ubogaca. W ten sposób wspólnota parafialna, gminna, będzie wspólnotę żywą.  Wezwał, parafrazując słowa św.Jana Pawła II,  „Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię naszych serc”, aby Duch Święty  mógł je przemieniać , tak aby wydawały jak najlepszy plon.

Po zakończonej Mszy Św. Ksiądz Józef Waśniowski złożył wyrazy wdzięczności, podziękowania członkom Orkiestry, za posługę, przez lata dla rzecz pasierbieckiego Sanktuarium, za piątkowe nabożeństwa, podczas których grała (złożył też na ręce kierownika Orkiestry Ryszarda Gawrona dar – obraz przedstawiającą Pasierbiecką Panią – Matkę Bożą Pocieszenia). (Nawiasem mówiąc ks.Waśniowski wyraził dziwienie, że spodziewał się, że dużo więcej parafian przybędzie  na tą uroczystość, aby podziękować za te lata społecznej pracy Orkiestry na rzecz innych).

IWS

zdjęcia: RM