Zaproszenie na Koncert „Matki Niepodległości”

Organizatorzy Koncertu, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku oraz Zarząd Koła Nr 99  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku, mają przyjemność zaprosić na Koncert „Matki Niepodległości”. Koncert ten to wydarzenie, które zostało włączone do Programu „Niepodległa”,  oficjalnej listy organizowanych wydarzeń w Polsce, a także został wpisany do kalendarza obchodów stulecia niepodległości dostępnego na ogólnopolskim portalu obchodów www.niepodlegla.gov.pl  

Program „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku: honorowy prof.oświaty Halina Waszkiewicz-Rosiek, 

Prezes Zarządu Koła STO: Irena Wilczek-Sowa

ZAPRASZAMY!

WSTĘP WOLNY