Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w Piekiełku – Święto Dzieci w Kościele

W dzień zakończenia Oktawy Bożego Ciała, czyli okresu w którym po Mszy Św. odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem,   szczególnie modlimy się w intencji dzieci. Tak też było w kaplicy w Piekiełku. Mszy św. przewodniczył ksiądz Witold Warzecha. Na zakończenie miało miejsce błogosławieństwo dzieci, wśród których było bardzo dużo takich, które w czasie Oktawy codziennie brały udział w nabożeństwach (ks.Witold podziękował im oraz wszystkim parafianom z Piekiełka za bardzo liczny, budujący,  udział w nabożeństwach). Wśród dzieci lektorzy rozdali cukierki oraz obrazki prymicyjne. 

Ksiądz Witold  poświęcił również przyniesione wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

IWS