Diecezjalne Święto Rodzin

W niedzielę na starosądeckich błoniach mieszkańcy Diecezji Tarnowskiej wraz z biskupem Andrzejem Jeżem świętowali Diecezjalne Święto Rodzin. Pierwszym, najważniejszym jego punktem była Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza, podczas której obecni  małżonkowie odnowili swoją przysięgę małżeńską. W homilii Biskup Andrzej Jeż  podkreślił rolę rodziny, przedstawił też propozycje wsparcia tychże, w tym w szczególności młodych, niezakorzenionych w jednym miejscu, jak też przeżywających trudności, Jednocześnie zwrócił uwagę, że częściej powinno pokazywać się rodziny, które pomimo wielu życiowych, codziennych, problemów potrafiły razem przeżyć wiele, wiele lat.

Po mszy św. był czas wspólnego świętowania, przebywania, posiłku.

IWS

 

Czesław Kuc – hodowca i radny – oraz hodowcy z gminy Tymbark mistrzami w hodowli czerwonego bydła polskiego!

9-10 czerwca 2018 r. w Szczyrzycu odbyła się XII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Organizatorami wystawy byli: Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, Urząd Gminy w Jodłowniku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Przedstawicielstwo i Biuro w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jury oceniało  70 sztuk bydła rasy polskiej czerwonej zgłoszonego do konkursu w ośmiu kategoriach.

I jak się okazało, aż w trzech kategoriach zwyciężyli hodowcy w gminy Tymbark.

Byli to: 

  • Mirosław Staniszewski z Zawadki – tytuł czempiona w kategorii jałowice w wieku 17-20 miesięcy uzyskała jałówka Bajka , 
  •  Czesław Kuc z Podłopienia – tytuł czempiona w kategorii Krowy w IV i V laktacji – program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa Fide,
  • Paweł Poręba z Zamieścia – tytuł czempiona w kategorii Krowy w VI i wyższej laktacji uzyskała krowa Pola. 

Jednakże największy sukces odniósł hodowca,  radny Rady Gminy Tymbark, Czesław Kuc z Podłopienia.

Krowa FIDE z jego hodowli została wybrana i otrzymała tytuł Super czempiona XII Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu w programie ochrony zasobów genetycznych.

Gratulacje!

IWS

zdjęcia wykonane w gospodarstwie hodowcy, radnego Rady Gminy Tymbark, Czesława Kuca,

na pierwszym zdjęciu Czesławowi Kucowi towrzyszy wnuczka Oliwia.

zdjęcia: RM,

zdjęcie grupowe pochodzi ze strony www.modr.pl

zdjęcia z wystawy

 

Międzyprzedszkolny Gminny Przegląd Taneczny

W sobotę przedszkolaki z przedszkoli gminy Tymbark spotkały się na IV Międzyprzedszkolnym Gminnym Przeglądzie Tanecznym. Organizatorem Przeglądu było Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki, przy współudziale Urzędu Gminy . Nagrody ufundowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. Zakłady Tymbark zapewniły soki. Udział wzięły trzy przedszkola oraz ”zerówka” Szkoły Podstawowej w Piekiełku. Ogółem wystąpiło 116 przedszkolaków.  Nad nagłośnieniem czuwał Dawid Jarosz. Jako niespodzianka dla uczestników wystąpił zespół taneczny ze świetlicy SP w Tymbarku pod opieką Ireny Wolskiej.

Prezentacje oceniało jury: Panie: Jadwiga Franczyk (przedstawiciel Gminnej Komisji), Maria Duda (przedszkole parafialne), Agata Majeran (przedszkole samorządowe), Agata Kęska (przedszkola U Cioci Agatki).
Nagrody były jednakowe dla każdego z przedszkoli (po 2 szt. rowerków biegowych, a dla zerówki 1 szt rowerek biegowy).

Zgodnie z regulaminem jury wyznaczyło wyróżniające się występy. Były to: prezentacje „Gagatków” (Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki) – taniec hiszpański, Przedszkole Parafialne –  samba oraz Przedszkole Samorządowe za twist.

Przegląd odbył się gościnnie  w auli Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

Organizator Przeglądu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, nauczycielom i rodzicom.  

zdjęcia: RM

 

 

Informacja o przerwie dostawy wody w gminie Tymbark

Zakład Gospodarki komunalnej w Tymbarku informuje, że w związku z przebudową drogi Kwasniakówka 19 czerwca (wtorek) w godzinach od 7 do 19-tej nastąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy to domów, zasilanych poprzez Stację Uzdatniania Wody w Podłopieniu czyli: w Podłopieniu Kwaśniakówka, w Tymbarku:  Rynek, Podwisiołki, Nad Torem, Armii Krajowej oraz na Zamieściu: Malarzówka, Szwabówka i Brodkówka.

Zakład przeprasza za utrudnienia.