Tymbarska wspólnota parafialna dla Siostry Reginy

Dzisiejsza Suma rozpoczęła się uroczystością związaną z zakończeniem pracy w Parafialnym Przedszkolu przez Siostrę Reginę (Siostra została skierowana do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej). Podziękowania i życzenia złożył ksiądz proboszcz Jan Banach  ofiarowując Mszę Św. w intencji Siostry, z  podziękowaniami za pracę oraz z  prośbą o potrzebne łaski. Ksiądz proboszcz wyraził wdzięczność za jedenaście lat gorliwej, codziennej pracy, serca i wyobraźni poświęconej realizowanemu dziełu. W intencji Siostry Reginy Mszę Św. sprawował również ksiądz prałat Edward Nylec.  

Do podziękowań i życzeń przyłączyli się przedstawiciele tymbarskiej wspólnoty parafialnej. W jej imieniu Pan Józef Zoń skierował do Siostry Reginy następujące słowa:

Czcigodna Siostro Regino!

Decyzją władz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu od sierpnia tego roku podejmiesz pracę w innej placówce prowadzonej przez Zgromadzenie. Dobiega końca Twoja jedenastoletnia posługa w naszej wspólnocie parafialnej i zarazem praca na stanowisku Dyrektora Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im.św.Kingi w Tymbarku. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2000 r. z inicjatywy i organizacji Księdza Proboszcza Józefa Leśniaka. Ty Siostro przejęłaś kierowanie przedszkolem w siódmym roku jego działalności. Praca z dziećmi, a szczególnie z dziećmi niepełnosprawnymi, uczy pokory, cierpliwości, wymaga łagodności i przede wszystkim wielkiego serca. Wszystkie te cechy są właściwe dla charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, a jedną z głównych misji, wyznaczonych przez jego założycielkę Matkę Franciszkę Siedliską, jest zajmowanie się wychowywaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży.

Właśnie to wielkie serce, droga Siostro Regino, oddawałaś codziennie dzieciom, ich rodzicom i personelowi przedszkola przez cały okres pobytu w Tymbarku. Praca wśród najmłodszych, oprócz modlitwy i zadań wykonywanych w Zgromadzeniu, stanowiła treść Twoje życia. Wychowankowie z pierwszych lat twojej pracy zbliżają się już do pełnoletniości.  Ufamy, że na ukształtowanie osobowości tych młodych ludzi, i ich postawy w dalszym życiu, będą miały wpływ same dobre wartości przejęte w okresie spędzonym w przedszkolu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu personelu oraz twoim jako dyrektora.

Siostro Regino. Ciesząc się jeszcze dzisiaj twoją obecności wśród nas życzymy: niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem i wszelkimi łaskami, niech Duch Święty Cię prowadzi i stale umacnia w wykonywaniu posługi edukacyjno-wychowawaczej, a Matka Najświętsza niech Cię otacza nieustanną opieką.

Bóg zapłać za wszystko!

Pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach. Zapewniamy, że będziemy się modlić w Twojej intencji.

Szczęść Boże!

Na zakończenie Siostra Regina podziękowała wszystkim za wszelkie dobro, jakie otrzymała dzisiaj i przez cały czas pobytu w Tymbarku.

 IWS

Społeczność parafialnego przedszkola modlitwą podziękowała swojej dyrektor Siostrze Reginie za jej pracę