Wstępne podsumowanie skutków powodzi

Ostatnie intensywne opady atmosferyczne spowodowały ogłoszenie na terenie naszej gminy alarmu powodziowego. W ciągu kilku godzin woda zalała ok. 2 ha upraw rolnych i 3 ha użytków zielonych, ponad 50 posesji, podtopiła 11 budynków mieszkalnych, uszkodziła most w miejscowości Podłopień, kilkanaście kilometrów dróg gminnych i osiedlowych, spowodowała osunięcia ziemi w trzech gospodarstwach domowych, uszkodziła drogę i ujęcie wody w Podłopieniu. Fala powodziowa na rzece Łososina spowodowała również ewakuację dwóch rodzin w miejscowości Piekiełko. Działaniami ratowniczymi  na terenie naszej gminy kierował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wójt gminy Paweł Ptaszek.

Pełne poświęcenia akcje ratownicze naszych strażaków zminimalizowały skutki tegorocznej powodzi i dawały wsparcie mieszkańcom naszej gminy w ratowaniu budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W chwili obecnej trwają prace przy przywróceniu infrastruktury technicznej gminy, pracuje komisja ds. szacowania strat, a dokładny bilans strat poznamy za kilka dni. Protokół zostanie przesłany do Wojewody Małopolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku dla 11 rodzin ,których budynki zostały podtopione oszacował wstępne straty. Straty w uprawach rolnych należy zgłaszać do tut. Urzędu Gminy do 30 lipca 2018 roku.

W sobotę (21.06)  ze skutkami powodzi w naszej Gminie zapoznali się poseł Wiesław Janczyk oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń deklarując pomoc w pozyskaniu środków na usuwanie strat wywołanych powodzią.

Robert Nowak

zdjęcia: UG Tymbark