Następne modernizacje dróg!

 Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek i Skarbnik Gminy Zofia Duda podpisali umowę z Firmą Handlowo – Usługową „KATBUD” Kazimierz Dudzik na modernizację drogi gminnej „Kopana Droga” w Piekiełku oraz z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „ZIBUD” Grzegorz Zając na remont drogi gminnej „Zawadka –Zarąbki -Piekiełko” w Zawadce. Łączna wartość obydwu zadań to blisko 600 tys. zł.

Na realizację tych dwóch zadań Gmina Tymbark otrzymała promesę z budżetu Państwa w wysokości do 80% wartości zadania. Dzięki przyznanej dotacji zostaną zmodernizowane bardzo ważne odcinki dróg gminnych w tym: ok. 1 km drogi gminnej „Zawadka-Zarąbki-Piekiełko” w Zawadce i ok. 600 m drogi gminnej „Kopana Droga” w Piekiełku.

Informacja i zdjęcia: UG Tymbark 

 

O modernizowanych drogach w Podłopieniu i w Tymbarku pisaliśmy 31.08.2018 r:

Kolejne drogi będą modernizowane!