Wybory – każda decyzja jest wyborem, ale nie każdy wybór jest dobry.

Wkrótce wybory do władz samorządowych. Zastanawiamy się kogo wybrać na wójta, do rady gminy, do starostwa, czy do sejmiku wojewódzkiego. Czasem bywamy w rozterce na kogo głosować.  Proponuję kierunek myślenia, który może okazać się pomocny w rozstrzygnięciu tego dylematu. Trzeba sobie powiedzieć na kogo nie głosować!

Nie wybierajmy do żadnych władz ludzi kłótliwych, zakłamanych, kierujących się złą wolą, dwulicowych i mściwych. Ci, gdy zdobędą mandat będą się odgrywać na tych do których mają uprzedzenia. Jeśli przegrają wybory będą przeszkadzali tym, którzy wygrali. Nie ma potrzeby podawać przykładów. Życie je pokazuje. To winni być ludzie  umiejący rozumnie i roztropnie zabiegać o rozwój naszej miejscowości. Ludzie potrafiący działać w zespole osób o różnych punktach widzenia, dyskutujący i uzasadniający swoje racje, słuchający partnerów w dyskusji, dochodzący do kompromisów i uzgodnień, oraz dotrzymujący ustaleń. Tak wyraża się wzajemny szacunek radnych względem siebie w każdym samorządzie i względem nas – wyborców.  Uporczywa destrukcyjna postawa „nie bo nie” to wyraz wewnętrznej wrogości wobec własnej wspólnoty lokalnej i nie tylko. Nie do naśladowania jest zachowanie totalnej opozycji.

Samorządowcy to politycy w wymiarze lokalnym. Prowadzą kampanię wyborczą, składają obietnice, by pozyskać głosy wyborców, prezentują swoje osoby na ulotkach, plakatach, organizują spotkania przedwyborcze, zawierają koalicje itp. Polityka to rozumna i roztropna troska o dobro wspólne realizowane przez zespół ludzi, którym powierzymy władzę  przez głosowanie w wyborach. Samorządy gminne są konstytucyjną strukturą państwa. Teza, że nie robimy polityki uczestnicząc w konstytucyjnych strukturach państwa jest błędna i świadczy o niezrozumieniu roli radnego, burmistrza czy wójta. Nie zajmować się polityką, to być biernym na to co złego dzieje się w Polsce. Sugestia postawy bierności i obojętności jako czegoś dobrego jest fałszem.

Pozwoliliśmy sobie wmówić, że polityka to tylko intrygi, kłamstwa, gry pozorów, oszukańcze obietnice, bezpodstawne oskarżenia itp. To antypolityka! Takie zachowania mają miejsce w życiu publicznym i politycznym również na poziomie gminnym, Nazywać je polityką to kolejny fałsz. Odcinajmy się od antypolityki, a nie od polityki. Wielu posłów, senatorów, czy naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim uprawia antypolitykę względem naszego kraju. Zapamiętajmy ich nazwiska i nie głosujmy na nich. Są politycy pozytywni, wytrwali, konsekwentnie dążący do dobra. Warto ich naśladować! Politykom zachowującym się niegodziwie zależy na tym by wszystkich postrzegać jako niegodziwców. Nie dajmy się nabrać na taką manipulację, bo potrafimy odróżnić zachowania szlachetne od nikczemnych.

Spotykamy się z opinią, że >nie pójdę do wyborów, bo nie chcę uczestniczyć w tym co się dzieje<  Nie pójście do wyborów jest także wyborem, tylko złym. Brak naszego głosu może zadecydować kto nie zostanie wybrany. Do wyborów należy iść i głosować na ludzi prawych, a nie udawać sprzeciwu wobec złych zachowań poprzez bierność i wycofanie.

Walczyliśmy o możliwość decydowania o losach Ojczyzny poprzez wolne i demokratyczne wybory i udział w nich jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Narzekamy na rządzących, a nie bierzemy udziału w ich wyborze pozostawiając tę decyzję innym Ponosimy za to odpowiedzialność moralną.

Życzę Państwu i sobie dobrych wyborów.

   Jan Plata

25-lecie reaktywacji tymbarskiego Strzelca!

W piątkowe popołudnie z Bibliotece Publicznej miał miejsce następny z cyklu „Tymbarskie Jubileusze”.  Był to  jubileusz 25-lecia reaktywacji Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Tymbarku, której początki działalności datuje się na rok 1911. Przed pierwszą wojną światową w Tymbarku powstała 26. Polska Drużyna Strzelecka.

Uroczystość prowadził Dowódca st.insp.ZS Robert Nowak, który przywitał przybyłych gości:

 • Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka,
 • Przewodniczącą Rady Gminy Tymbark Zofię Jeż,
 • Stanisława Wcisło – Honorowego Obywatela Tymbarku,
 • Jolantę Dunikowską – Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im.KEN w Tymbarku,
 • dra Michała Wenklara naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie,
 • ppor. SG Krzysztofa Nawarę Kierownika Sekcji Reprezentacyjnej Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Staży Granicznej w Nowym Sączu,
 • dra Przemysława Wywiała z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – UP im.KEN w Krakowie,
 • mjr. Dariusza Żabińskiego – przedstawiciela Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Pożarnej,
 •  mł.asp. Jolantę Mól – rzeczniczka prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej,
 • chor.Janusza Golonkę – dowódcę JS 3033 OSW w Limanowej,
 • Stanisławę Kaptur – Sekretarz UG w Tymbarku,
 • Kingę Urbańska – pracownik UG Tymbark,
 • Marka Mrózka – dyrektora SP nr 2 w Słopnicach,
 • Przemysława Bukowca z 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK,
 • Grzegorza Dziadonia – prezesa UKS Tymbark,
 • Małgorzatę Kulig – nauczycielkę w ZS im.KEN w Tymbarku,
 • przedstawicieli Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku : Annę Gawron oraz Agatę Pytel, 
 •  Władysława Zielonkę
 • lokalne media: Tymbark.in-Głos Tymbarku oraz Limanowianin.in (Ewa Czech)

oraz młodzież (uczestników Rajdu oraz konkursu strzeleckiego)  i  tymbarskich Strzelców.

Następnymi częściami uroczystości było:

 • wystąpienia zaproszonych gości,
 • prelekcja Przemysława Bukowca na temat historii jednostki strzeleckiej w Tymbarku,
 • wręczenie nagród dla uczestników, również jubileuszowego,  XXV  Rajdu Górskiego Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej  oraz konkursu strzeleckiego (więcej informacji podamy wkrótce).

Do zebranych zwrócił się Wójt Paweł Ptaszek, który nawiązał do tradycji legionowej, tak mocno związanej z ziemią tymbarską. Złożył podziękowania na ręce Panów Roberta Nowaka oraz Tadeusza Rybki za działalność pobudzającą patriotyzm, w tym szczególnie lokalny. Złożył wyrazy uznania dla całej społeczności Strzelca za zaangażowanie, za  budowanie wolnej Rzeczpospolitej od lat 90-tych. Na zakończenie złożył życzenia sukcesów, w tak ważnej dla społeczeństwa, pracy. 

Podziękowania oraz życzenia  – w imieniu  Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Pożarnej – złożył  mjr. Dariusz Żabiński. Podkreślił fakt bardzo dobrej współpracy pomiędzy Oddziałem Straży a jednostką Strzelca, która trwa już od ponad 20 lat, m.in. dzięki pracy i zaangażowaniu dowódcy Roberta Nowaka.

Następnie głos zabrał insp.Dariusz Urbaniak – Komendant Powiatowej Policji w Limanowskiej. Przede wszystkim podziękował Strzelcowi, że jest wszędzie, nie ma uroczystości patriotycznych i religijnej, aby tam ich zabrakło. Wyraził szacunek za zbudowanie takiej jednostki. Życzył świętowania, kolejnych jubileuszy. Wyraził nadzieję, że może część młodzieży kiedyś zasili załogę komendy w Limanowej.  

Przewodnicząca Zofia Jeż odczytała w imieniu Rady Gminy Tymbark  gratulacje, życzenia i podziękowania  za wieloletnią obecność w życiu Gminy Tymbark .

W imieniu Prezesa IPN Jarosława Szarka list do członków jednostki Strzelca odczytał dr Michał Wenkler . W liście, obrok gratulacji i życzeń, szczególne miejsce zostało poświęcone postaci kapitalna Tadeusza Paulone – patronie jednostki. 

Do dowództwa i młodzieży strzeleckiej zwróciła się Dyrektor ZS im.KEN Jolanta Dunikowska – Wszołek. Przedstawiła jak szeroka, przez wszystkie lata,  jest współpraca Jednostki z Szkołą, rajdy, zawody, konferencje, konkursy. Przypomniała jak powstała idea utworzenia Jednostki – podczas spotkania z Panem Janem Wątrobą. Złożyła podziękowania oraz serdeczne życzenia.

Drużynowy Kacper Kordeczka odczytał okolicznościowy list od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Przyszedł czas na okolicznościową prelekcję. Przemysław Bukowiec przedstawił historię tymbarskich Strzelców na tle (od 1900 roku) sytuacji politycznej. Głównym wykorzystanym źródłem była Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego, jaka została przekazana Jednostce przez Pana Jerzego Gizę.

(od redakcji:  kronikę można przeczytać na portalu Tymbark.in-Głos Tymbarku, gdzie jest  publikowana w odcinkach, w zakładce „Historia”, a następnie „Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego”    http://tymbark.in/category/historia/kronika-oddzialu-zwiazku-strzeleckiego/).

IWS

IWS

zdjęcia: RM

 

 

Tymbarskie Jubileusze – 140 lat OSP Tymbark

W najbliższą niedzielę będziemy świętować 140-lecie działalności naszej tymbarskiej straży.

Program uroczystości:

godz. 11.00- zbiórka przy Papieskim Dębie Pamięci remizie OSP Tymbark,

godz. 11.15- przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku,

godz. 11.30- Msza święta w intencji zmarłych Członków OSP i orkiestry oraz o Boże błogosławieństwo dla członków i wspierających działalność straży i orkiestry,

godz.12.30- rynek tymbarski- oficjalna część uroczystości według ceremoniału strażackiego:

 • raport,
 • podniesienie flagi na maszt,
 • powitanie uczestników uroczystości,
 • historia OSP Tymbark- prezentacja na telebimie /czas trwania 7 minut/,
 • wręczenie odznaczeń,
 • wystąpienia zaproszonych gości.

godz. 13.15- przemarsz do remizy OSP Tymbark,

godz.13.30- odsłonięcie i poświęcenie tablic pamięci, konferencja historyczna i otwarcie Izby Tradycji OSP Tymbark- zakończenie części oficjalnej,

godz.14.00- biesiada strażacka.

Kilka dodatkowych informacji dotyczących przebiegu uroczystości:

Od godziny 10.00 na tymbarskim rynku zainstalowany zostanie telebim na którym przedstawiane będą trzy kilkuminutowe prezentacje dotyczące historii straży: „140 lat OSP Tymbark na 140 fotografiach”, „Władziu”  i „Druh Naczelnik”. Będzie także stoisko kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce z darmowymi daniami i napojami dla każdego.

Po sumie rozpocznie się część oficjalna uroczystości w trakcie której 42 osoby otrzymają odznaczenia związkowe oraz Krzyże Zasługi Orderu św. Floriana.

Po wystąpieniach gości, w asyście orkiestry przemaszerujemy na plac przy remizie i tam nastąpi odsłonięcie i poświęcenie dwóch tablic pamięci: „W hołdzie Założycielom i Kontynuatorom” oraz „Pamięci Druha Jana Wątroby”.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników, w dalszej części wystąpi p. Przemysław Bukowiec, przygotowujący tekst  dotyczący historii straży i orkiestry. Wydanie publikacji jest planowane na rok 2019.

Każdy z uczestników będzie miał okazję obejrzeć pamiątki i eksponaty zgromadzone w Izbie Tradycji OSP Tymbark, natomiast w ramach biesiady strażackiej będzie m.in. wspólny obiad i okolicznościowy tort.

Chcę dodać, że niedzielne święto jest przedostatnim wydarzeniem, wpisanym w kalendarium „Tymbarskich Jubileuszy” obchodzonym w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zakończenie obchodów nastąpi 11 listopada w czasie oficjalnej uroczystości oraz plenerowego spektaklu na tymbarskim rynku przygotowywanego przez naszą Grupę Młodzieżową pod artystycznym okiem Roberta Zająca. Wkrótce napiszę nieco więcej na ten temat.  

W imieniu OSP Tymbark

Stanisław Przybylski

zdjęcie: IWS