140 lat OSP Tymbark – wręczanie odznaczeń dla zasłużonych druhów i działaczy

Z okazji  uroczystości 140-lecia OSP Tymbark, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej wyróżnieni strażacy otrzymali odznaczenia korporacyjne. Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane między innymi osoby, instytucje
i organizacje. 

Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został Druh Stanisław Poczynek

 Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie

ZŁOTYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 1. druh Bogusław Golonka,
 2. druh Adam Kapturkiewicz,
 3. druh Piotr Molek,
 4. druh Andrzej Smaga,
 5. druh Janusz Szewczyk

SREBRNYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA odznaczeni zostali:

 1. druh Stanisław Giza
 2. Stanisław Kaczka, Kapelan Powiatowy Strażaków,
 3. druh Robert Rybka

BRĄZOWYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 1. druh Łukasz Cygal,   
 2. druh Michał Wiktorski,
 3. Pan Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.

Wręczenia odznaczeń dokonali Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie, druh Kazimierz Czyrnek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej Odznaką Wzorowy Strażak  0dznaczeni zostali:

 1. druh Rafał Cygal,
 2. druh Marek Kulig,
 3. druh Marcin Mrózek,
 4. druh Karol Natonek

Wręczenia odznaki dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Limanowej, st. bryg. w stanie spoczynku druh Grzegorz Janczy oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek.

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony  przeciwpożarowej, w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę  oraz za szczególne zasługi, Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie  przyznała wyróżnienia Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

ZŁOTY  KRZYŻ   ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA otrzymali:

 1. druh Stanisław Przybylski,
 2. druh Zbigniew Kaptur,
 3. druh Jan Koza,
 4. druh Florian Ubik,
 5. druh Józef Duda,
 6. druh Czesław Sobczak,
 7. druh Roman Smaga,
 8. kpt. Tomasz Kaptur,
 9. kpt. Dariusz Molek,
 10. Czesław Czyrnek,
 11. Roman Pasyk,
 12. druh Michał Mirek,
 13. druh Marian Rybka,
 14. druh Ryszard Gawron

 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA  otrzymali:

 1. Pan Jan Kawula
 2. druh Łukasz Cygal,
 3. druh Stanisław Giza,
 4. ksiądz kapelan Stanisław Kaczka,
 5. druh Adam Kapturkiewicz,
 6. druh Marcin Mrózek,
 7. druh Bogusław Golonka,
 8. druh Robert Rybka,
 9. druh Szymon Rybka,
 10. Pan Władysław Kapturkiewicz,
 11. Pan Robert Nowak,
 12. druh Wiesław Nowak,
 13. Pan Jan Kaim,
 14. dh Krzysztof Molek,
 15. Pan Andrzej Głowa.

Wręczenia odznaczeń dokonali Ksiądz Kapelan Małopolskich Strażaków bryg. Władysław Kulig oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak.

Stanisław Przybylski

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Druh Stanisław Poczynek

wideo: IWS 

 Strzelcy zapalili znicze na grobach pierwszych dowódców

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku w składzie: strzelec ZS Sabina Wilczek, strzelec ZS Maciej Hawryła oraz drużynowy ZS Jakub Musiał z okazji XXV – lecia reaktywacji Związku Strzeleckiego „Strzelec„ Organizacji Społeczno – Wychowawczej w Tymbarku na cmentarzu parafialnym w Tymbarku zapalili znicze na grobach śp. mł. insp ZS Mieczysława Wawrzyniaka i śp. chorążego ZS Piotra Dębskiego, współorganizatorów reaktywacji tymbarskiego Strzelca w roku 1993. Mieczysław Wawrzyniak był pierwszym dowódcą jednostki a Piotr Dębski dowódcą grupy Orląt.

Cześć Ich Pamięci!

Robert Nowak 

 

Maszerowali szlakiem Legionów w setną rocznicę odzyskania niepodległości – wręczenie nagród

Blisko osiemdziesiąt osób  wzięło udział w jubileuszowym XXV Rajdzie Górskim „Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej”, pod honorowym patronatem Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej.

Młodzież pokonała trasę : pierwszy dzień Jurków – góra Ćwilin –  góra Śnieżnica – Dobra . W Szkole Podstawowej w Dobrej  przygotowano bazę noclegową oraz wyżywienie dla uczestników rajdu. Wieczorem tymbarscy Strzelcy przeprowadzili szkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

   W drugim dniu rajdu młodzież pokonała trasę z Dobrej przez górę Łopień do Tymbarku. Tam na strzelnicy sportowej ZS im. KEN rozegrany został turniej strzelecki z broni pneumatycznej, gdzie w grupie szkół podstawowych zwyciężyła Oliwia Mysza ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, miejsce drugie zajął Łukasz Smaga ze Szkoły Podstawowej w Stróży, miejsce trzecie Paulina Miśkowiec ze Szkoły Podstawowej w Stróży.  W grupie szkół średnich celnym okiem popisał się Jakub Musiał z jednostki tymbarskiego Strzelca, miejsce drugie zajął Adrian Rokosz, trzecie Agnieszka Pach wszyscy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Wśród opiekunów zwyciężyła Anna Rosiek, drugie miejsce zajęła Maria Gawron, trzecie Stanisław Opach. W konkursie kronik rajdowych w grupie szkół podstawowych zwyciężyła Kronika grupy Taekwondo ze Skrzydlnej, miejsce drugie zajęli Młodzi Strzelcy ze Stróży, trzecie Szkoła Podstawowa w Dobrej. W grupie szkół średnich zwyciężyła kronika  tymbarskiego Strzelca, drugie miejsce przypadło Wędrowcom z Mechanika/ ZSTiO /, miejsce trzecie klasie policyjnej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. 

Głównym celem tegorocznego rajdu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz XXV – lecie reaktywacji Związku Strzeleckiego „Strzelec”  Organizacji Społeczno – Wychowawczej w Tymbarku.

Organizatorami rajdu byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Urząd Gminy w Dobrej, Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Starostwo Powiatowe w Limanowej, JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, Koło PTTK „Tymbarskie Harnasie”, Szkoła Podstawowa w Dobrej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku. Uczestników rajdu  na trasie  chłodziły soczki ufundowane przez Firmę Tymbark MWS.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Urząd Gminy w Tymbarku, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Nagrody zostały wręczone w Bibliotece Publicznej w Tymbarku podczas uroczystości 25-lecia reaktywacji tymbarskiego Strzelca. Nagrody wręczyli: dr Paweł Ptaszek – wójt gminy Tymbark, dr Michał Wenklar  – naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie oraz Jolanta Dunikowska – Wszołek – dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Na zakończenie goście uroczystości, Strzelcy oraz uczestnicy raju zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu.

Robert Nowak

zdjęcia z Biblioteki: RM

z cyklu: rodzinne pamiątki

zdjęcie księdza Józefa Rysia (zwanego Góral lub Robotnik), pochodził z Rysich Gór (Paproć), wyświęcony w 1942 r. Spoczywa w Międzyrzeczu

Franciszek Ryś, ,fotografia zrobiona w jednym z krakowskich fortów, gdzie służył w czasie I wojny. Prawdopodobnie był był żonaty na Podłopieniu i tam dokonał żywota

zdjęcia nadesłane z Piekiełka