Debata KWW Nasza Gmina

Dzisiaj w lokalu restauracji „Pod Jodłową Górą” odbyła się debata zorganizowana przez KWW Nasza Gmina. Przybyli członkowie Komitetu wraz z kandydatką na wójta Panią Bożeną Matras. Spotkanie prowadził Pan Daniel Smoter. Po prezentacji kandydatki na wójta, która przedstawiła członków komitetu, obyła się dyskusja. Dominujące tematy to przedsiębiorczość, czy ją wspierać i jak, szkoła muzyczna w Tymbarku, czy i jak można ustalić zasady wynajmu sali koncertowej w Domu Kultury w którym mieści się szkoła, sytuacja w KS Tymbark. Na zakończenie obecna Przewodnicząca Rady, a jednocześnie kandydatka na radną, poprzez oświadczenie negatywnie oceniła pracę dotychczasowego wójta. Padł też zarzut, że media błędnie podają, że Rada wykreśliła zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku” .

W związku z faktem, iż czuję  się „wywołana do tablicy”  informuję. Z uwagi na to, że skrót przebiegu sesji, podczas której było głosowanie nad wykreśleniem tego zadania z  planu wieloletniego, który był  załączony do artykułu, jest niewystarczający, pozostaje mi jedynie wystąpić o protokół z posiedzenia Rady Gminy w  celu  przytoczenia przebiegu procedowania nad tą uchwałą. 

Irena Wilczek-Sowa

IWS

Oświadczenie Pawła Ptaszka w sprawie debaty

                                                            Tymbark, 12 października 2018 r.

                      Oświadczenie w sprawie debaty                  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,

            Mijające 4 lata kadencji to czas intensywnej pracy. Był to czas nie tylko wielu inwestycji infrastrukturalnych, realizacji zamierzeń i nowych inicjatyw. Był to również i  przede wszystkim  czas spotkań z Mieszkańcami. Od dnia objęcia funkcji Wójta prowadziłem otwartą politykę informacyjną. Regularnie wydawany jest Informator Samorządowy, na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa urzędu. Ponadto Gmina jest aktywna także w mediach społecznościowych.

            Również osobiście jestem zawsze otwarty na spotkania z Państwem. W tak małej społeczności lokalnej ważny jest przede wszystkim osobisty kontakt, wzajemna znajomość oraz nasze wspólne spotkania. Na przestrzeni ostatnich lat brałem udział w wielu oficjalnych spotkaniach i uroczystościach w naszej Gminie. Równie ważne były spotkania indywidualne, te w urzędzie i również te spotkania często przypadkowe na ulicy, które przeradzały się w rozmowę o ważnych sprawach naszej Gminy.

            Z uwagą słuchałem Państwa spostrzeżeń dotyczących pracy samorządu, aby potem móc je wykorzystać dla dobra całej społeczności. Na bieżąco w mediach społecznościowych informowałem o wydarzeniach w naszej Gminie, odpowiadając także na pytania i Państwa wątpliwości przesyłane za ich pośrednictwem.

            Od dnia objęcia funkcji Wójta byłem również otwarty na współpracę z wszystkimi radnymi Rady Gminy, także z opozycyjnym Klubem Radnych ,,Nasza Gmina”, który posiadał w Radzie Gminy większość. Przez 4 lata kadencji dążyłem, aby sesje i komisje Rady Gminy były miejscem merytorycznej debaty o kierunku rozwoju Gminy Tymbark. Niestety sesje, a także komisje Rady Gminy nie stały się miejscem rzetelnej dyskusji i merytorycznej debaty o problemach naszej wspólnoty samorządowej. Częste natomiast były personalne spory, nie wnoszące wartości dodanej w sprawy istotne dla samorządu.

            Mając na uwadze powyższe, uważam za bezzasadny udział w debacie z Panią Bożeną Matras, kandydatem na Wójta Gminy Tymbark zgłoszoną przez dotychczasową opozycję tj. KWW ,,Nasza Gmina”.

            Pragnę jednocześnie zapewnić ze swej strony, iż jestem otwarty na kontakt z Państwem czego dowodem są liczne nasze wspólne spotkania, nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, lecz przede wszystkim na przestrzeni 4 lat mijającej kadencji.

                                                                             Paweł Ptaszek

… nasz dzielny fotoreporter

… napisał „Amator” (jak się podpisał w mailu)  – autor poniższych zdjęć. Jak widać tym razem to Roland stał się głównym bohaterem serii zdjęć.

Gratuluję autorowi zdjęć , jak i ich bohaterowi!

Irena    

 

Informacja oraz oświadczenie Starosty Limanowskiego Jana Puchały

Starostwa Limanowski Jan Puchała nadesłał poniższą informację oraz oświadczenie w sprawie wyroku. 

„Wyrokiem Sądu Rejonowego w Limanowej Wydział II Karny z dnia 10 października br. sprawca przestępstw określonych w art. 212 i 216 kk tj. (tj. zniesławienia i zniewagi) popełnionych na szkodę Jana Puchały, Tomasza Krupińskiego, Wojciecha Włodarczyka oraz Wiesława Janczyka poprzez umieszczanie komentarzy pod publikacjami na portalu internetowym Limanowa.in został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Wymierzono mu karę 1 roku ograniczenia wolności, a także zobowiązano do przeprosin wszystkich pokrzywdzonych – zarówno w formie pisemnej jak i na portalu limanowa.in. Ponadto zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonych sprawca został zobowiązany do wpłaty nawiązki na wskazany przez nich cel społeczny (działalność charytatywna). Wyrok jest nieprawomocny.

„Po wielu miesiącach procesu Sąd uznał, iż autor nieprawdziwych i krzywdzących mnie, Pana Krupińskiego, Pana Włodarczyka i Pana Janczyka komentarzy jest winny popełnienia przestępstw zniesławienia i zniewagi na naszą szkodę” – mówi Jan Puchała Starosta Limanowski.

„Jako pokrzywdzeni, wymiar kary pozostawialiśmy do uznania sądu. Domagaliśmy się jednak zasądzenia nawiązki na cel społeczny – które to żądanie Sąd uwzględnił lecz w niższej wysokości niż ta przez nas wskazywana.  Co jednak dla nas ważne Sąd zobowiązał sprawcę do przeproszenia nas  – zarówno w formie pisemnej jak i na portalu limanowa.in.  Wyrok nas satysfakcjonuje. Daje nam bowiem poczucie sprawiedliwości  i dowodzi, że nawet używając pseudonimu w Internecie, nie można czuć się bezkarnie pisząc nieprawdziwe, poniżające i znieważające określenia na temat innych osób” – dodaje Starosta.”

źródło zdjęcia: oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Limanowej