Ksiądz Stanisław Kaczka ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku  Nauczycielem na Medal 2018!

29 listopada, w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród w Plebiscycie „Nauczyciel na Medal” organizowanym przez redakcje Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego, pod patronatem marszałka województwa małopolskiego oraz rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

W wyniku głosowania, które trwało ponad miesiąc, I miejsce w kategorii Nauczyciel klas IV – VIII i gimnazjum zdobył nauczyciel-katecheta Szkoły Podstawowej w Tymbarku, ksiądz mgr Stanisław Kaczka. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał pamiątkowy medal, voucher na studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz nagrodę dodatkową dla uczniów – wycieczkę po Krakowie dla wybranej, uczonej przez siebie klasy.

Ksiądz Stanisław jest nauczycielem starszych klas tymbarskiej podstawówki oraz klas gimnazjalnych i jako pedagog jest uważany za kompetentnego i sprawiedliwego nauczyciela. Przez kilka lat był opiekunem samorządu uczniowskiego w gimnazjum, a od dwóch lat jest jednym z opiekunów samorządu połączonych szkół. Sprawował opiekę nad działalnością charytatywną w gimnazjum, organizuje akcję, dzięki której od kilku lat pomagamy potrzebującemu dziecku absolwentki szkoły, wspiera uczniów z uboższych rodzin, organizuje działania szkolnego wolontariatu oraz okazjonalne akcje charytatywne.

 Jako opiekun grupy ministrantów i lektorów rozwija w nich nie tylko przymioty duchowe, ale dba o zdrowy tryb życia oraz rozrywkę. Treningi piłki nożnej, paintball, wyjazdy do kina czy wspólne wycieczki to niektóre z atrakcji, które czekają na podopiecznych ks. Stanisława w nagrodę za wytrwałą pracę.

Nieprzypadkowo laur Nauczyciela na Medal 2018 przypadł więc księdzu Stanisławowi – niewiele jest osób, które nie doświadczyły chociaż raz jego życzliwości, nie usłyszały dobrego słowa czy pokrzepienia w ciężkich chwilach. No i, jakby wykonywanych zadań było mało, jest jeszcze strażakiem-ochotnikiem …

GRATULUJEMY I CIESZYMY SIĘ WSPÓLNIE Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM!

Tomasz Zieliński

 

Konkurs fotograficzny na zdjęcie z pszczołą lub innym owadem zapylającym w roli głównej

W związku z realizacją projektu pn. ,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs fotograficzny. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego. Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

Konkurs polega  na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:

– wykonaniu fotografii pszczół/pszczoły lub innych owadów zapylających

– wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą przesłane bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy.

 Wykonane fotografie wraz z uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail:  awil.limanowa@wp.pl  z dopiskiem: Konkurs fotograficzny do dnia 17.12.2018 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21.12.2018 r. Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do wcześniej ustalonego miejsca zlokalizowanego na terenie powiatu limanowskiego.

 Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

Łukowica 446 , 34-606 Łukowica,  a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: awil.limanowa@wp.pl’

Regulamin konkursu fotograficznego – Pszczoła

Formularz Zgłoszeniowy

Kleryk Marcin Natonek przyjął strój duchowny

Wernisaż prac Wojciecha Górki

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku miał miejsce wernisaż pracy Wojciecha Górki, urodzonemu w Jeleniej Górze, artysty malarza zafascynowanego grafiką, który z czasem skierował swe artystyczne zainteresowania ku malarstwu akrylowemu, olejnemu, a także  akwareli.  Liczne podróże stały się okazją do prowadzenia malarskiego dziennika pisanego akwarelą, w którym – w ostatnich latach – dominują motywy rodzime z okolic Beskidu Wyspowego (razem ze swoją małżonką dzielą swój czas pomiędzy Wrocławiem a Limanową, gdzie mają swój dom).

Wernisaż otworzyła Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut, która przywitała bardzo licznie zgromadzonych gości, w tym przyjaciół, sąsiadów,  Artysty, którzy przyjechali z Limanowej, Bielska-Białej oraz z  Krakowa. Obecna była też młodzież, prezes limanowskiego TPSP Anna Rosiek, radny powiatowy Marian Wójtowicz oraz ksiądz Stanisław Wojcieszak, mieszkańcy Gminy Tymbark oraz władze tymbarskiego samorządu: Wójt Paweł Ptaszek (który dokonał otwarcia wystawy)  oraz Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, jak też radna Anna Wiewiórska.  

O Artyście, jego pracach opowiedziała Małżonka.

Wystąpienie Wójta Gminy Tymbark:

Głos zabrał też ksiądz Stanisław Wojcieszak:

informacja.wideo, zdjęcia: IWS