Regulamin konkursu plastycznego „Grób Twój w odległej gdzieś krainie…”

ORGANIZATOR: Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS ”Strzelec„ OSW w Tymbarku.

WSPÓŁORGANIZATOR:  Urząd Gminy w Tymbarku.

 CELE KONKURSU:

 • Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 • Upamiętnienie 100 rocznicy zakończenia I Wojny Światowej i Bitwy Limanowskie (Na górze Jabłoniec), w dniach 8-12 grudnia 1914 r.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród  młodzieży,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

UCZESTNICY:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Tymbark

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

„Grób Twój w odległej gdzieś krainie…”

FORMAT PRAC: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2,

TECHNIKA WYKONANIA: Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa.

TERMINY (ETAPY KONKURSU)

Otwarcie konkursu : 15 listopada  2018 r.

Zakończenie konkursu : 12 grudnia  2018 r.

 1. Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do  03 grudnia Komisje szkolne wyłonią 5 najlepszych prac i prześlą do Urzędu Gminy w Tymbarku, pok. nr. 11 , osoba odpowiedzialna Robert Nowak,
 2. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć  do UG Tymbark w terminie nie przekraczającym 05 grudnia 2018 r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród książkowych, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

NAGRODY:

 • Jury powołane przez organizatora wyróżni po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej nagrodami książkowymi.
 • Na stronie internetowej  tymbark.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu: Robert Nowak,  tel: 18 3325 637, e-mail: r.nowak@tymbark.pl

      Dowódca,  insp. ZS Robert Nowak

nagrodzone prace w ubiegłorocznym konkursie plastycznym „„Jest w polu mogiła w niej żołnierz nieznany….”

Sukcesy strzeleckie upamiętniające Święto Niepodległości

11 listopada 2018 roku młodzi adepci strzelectwa sportowego wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w zawodach zorganizowanych na strzelnicy w Nowym Sączu. II miejsce z broni pneumatycznej zajęła Katarzyna Kasperska oraz Aleksandra Kęska. Aleksandra Kęska zajęła również II miejsce  z karabinka kulowego .

15 listopada 2018 r. na strzelnicy sportowej pneumatycznej Ligi Obrony Kraju odbyły się kolejne Otwarte Drużynowe i Indywidualne Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta LimanowaW zawodach tych wzięło udział  80 strzelców, wśród nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz  uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku. Zawody przeprowadzone zostały pod czujnym okiem pana Leszka Lacha oraz Macieja Twaroga. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Oto wyniki strzelców z w/w szkół w swoich kategoriach :

I miejsce –  Katarzyna Kasperska – 84 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

II miejsce – Urszula Czyrnek – 62 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

IV miejsce – Julia Surdziel – 58 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

I miejsce – Ignacy Kurek – 83 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

III miejsce – Krzysztof Bulanda – 75 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

IV miejsce – Franciszek Śliwa – 70 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

V miejsce – Dawid Bubula – 70 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

VI miejsce – Filip Bednarczyk – 68 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

   Wyniki drużynowe :

III miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Tymbarku- 136 pkt. :

Katarzyna Kasperska, Kinga Wawrzyniak, Paweł Ptaszek

I miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Tymbarku – 203 pkt.  :

Urszula Czyrnek, Krzysztof Bulanda, Jakub Śmiech

II miejsce drużyna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku- 200 pkt. :

Dawid Bubula, Ignacy Kurek, Karol Kapturkiewicz

I miejsce drużyna Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku – 173 pkt. :

Agata Rusnak, Julia Surdziel, Filip Bednarczyk

Gratuluję!

Barbara Janczy