Koncert uczniów szkoły muzycznej i wspólne śpiewanie kolęd

Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Agricola”  zaprosił uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku do udziału w koncercie „Seniorzy dla Seniorów”. Koncert odbył się wczoraj (5.01.2019) w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul.Łanowej. 

O koncercie można przeczytać na portalu Stowarzyszenia:

„Moc nowych przyjaźni, nowych doznań. 

Wraz z seniorami i ich opiekunami DPS przy ulicy Łanowej, wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu dzieci ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku pod dyrekcją Profesor Oświaty Haliny Waszkiewicz Rosiek. Dziękujemy pani Profesor za przyjęcie zaproszenia, oraz młodym artystom za występ. Wystąpiły dwa kwartety oraz septet młodszych i starszych uczniów szkoły. Muzycy dostarczyli nam ogrom wrażeń wraz z przepiękną muzyką z akcentem polskim.” 

źródło zdjęć: http://krag-agricola.pl/seniorzy-dla-seniorow   Autor: Maciej Filipiak

Uroczyste zakończenie kolędy misyjnej

Na Mszy św. o godz.10, na którą przybył Orszak Trzech Króli, uroczyście zakończono kolędę misyjną, która miała miejsce w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kolędnicy misyjni złożyli w Darze Ołtarza zebraną kwotę (16.414 zł).  Po Mszy św. w PCK-u wręczono nagrody dzieciom biorącym w niej udział.

IWS

W Tymbarku zagrała i zaśpiewała Kapela „Górne Łososinioki”

Dzisiaj w kościele parafialnym w Tymbarku podczas Mszy św. o godz.8.30 oraz 11.30 gościnnie wystąpiła Kapela „Górne Łososinioki” z Łososiny Górnej.  Kapela działa przy OSP Łososina Górna, kieruje nią Ryszard Wróbel. Kapela występowała już w wielu miastach i miejscowościach w Polsce.  Zespół ma już na swoim koncie sukcesy.W 2015 roku otrzymał najwyższe noty podczas XIX Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP, a w 2017 roku w Ciechocinku Kapela zdobyła pierwsze miejsce podczas  XV Ogólnopolskiego  Festiwalu Piosenki Strażackiej.

Następnie można było nabyć płytę Kapeli (z kolędami i pieśniami maryjnymi). 

IWS

 

Orszak Trzech Króli

W uroczystość Objawienia Pańskiego w Tymbarku  przeszedł (od Biblioteki do kościoła parafialnego w Tymbarku) Orszak Trzech Króli. Przed kościołem Trzej Królowie oraz cały ich orszak zostali przywitani przez ks.proboszcza Jana Banacha. Następnie wszyscy udali się przed szopkę (znajdującą się w nowie bocznej), aby złożyć tam pokłon.

IWS

Uroczystość Objawienia Pańskiego

„Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim” – pisze Mateusz (Mt 8,11). Nie wiemy ile ich przybyło i skąd pochodzili, ale  wiemy, że reprezentowali ludy pogańskie, przychodzące ze wszystkich stron świata, by oddać cześć Zbawicielowi.   W innych  podaniach byli oni królami i było ich trzech: Kacper, Melchior i Baltazar. Przynieśli do Betlejem dary: złoto, kadzidło, czyli mieszaninę aromatycznych żywic i korzeni, oraz mirrę, cenną wonną żywicę używaną do wytwarzania kadzidła. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach święci się kadzidło i kredę do oznaczenia drzwi domów symbolem K†M†B (C†M†B). Są to inicjały łacińskiego życzenia: Chrystus dom błogosławi (Christus Mansionem Benedicat) –  w czym doszukuje się też genezy imion trzech króli.

IWS

zdjęcie: IWS