Konferencja pszczelarzy

W minioną sobotę (2 lutego), w tymbarskiej bibliotece spotkało się liczne grono pszczelarzy, zrzeszonych w Kołach: Tymbark i Dobra na konferencji poświęconej hodowli pszczół. Spotkanie prowadził Daniel Michorczyk, prezes Koła Pszczelarzy w Dobrej.

Panel szkoleniowy rozpoczęła Maria Motus, Główny Specjalista Hodowli Pszczół w Warszawie. Zebrani wysłuchali referatu pt. „Organizacja hodowli pszczół w Polsce”. Poruszono zagadnienia związane z oceną rodzin pszczelich w programie zasobów genetycznych linii Dobra, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej. W bloku konferencyjnym znalazł się również wykład przygotowany w oparciu o własne badania pt. „Zachowania higieniczne u trzech linii pszczół”, który wygłosiła Adriana Mirecka, Specjalista z Zakresu Hodowli Zachowawczej Rodzimej Pszczoły Carnica „DOBRA”. W panelu dyskusyjnym, doświadczeniami i obserwacjami z zakresu hodowli pszczół linii Dobra podzielił się Jerzy Smoter. Kolejny wykład pt. „Choroby pszczół” zaprezentowała dr n. wet. Maria Zoń, pracownik naukowy UCMW UJ-UR w Krakowie. Podczas swojej prezentacji szczegółowo omówiła najnowsze badania z zakresu diagnostyki i rozpoznawanie najczęściej występujących chorób oraz leczenia rodzin pszczelich.

Informacja i zdjęcia: Biblioteka Publiczna w Tymbarku 

Mistrzowski pas dla Natalii

Natalia, zawodniczka Ludowego Klubu  Sportowego Taekwondo Tymbark, od najmłodszych lat wielokrotnie zdobywała miejsca na podium. W Poroninie godnie reprezentowała nasz klub poprzez uczestnictwo w egzaminie na stopnie mistrzowskie. Natalia wraz innymi uczestnikami egzaminu wykazała się wysokimi umiejętnościami. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jest ona najmłodszą zawodniczką (13 lat) w 9 – letniej historii klubu, która uzyskała stopień mistrzowski.

W niedzielę, 27 stycznia 2019, odbył się egzamin na stopnie mistrzowskie zorganizowany przez Sekcję TKD Zakopane (na bazie Klubu Sportowego Turbacz Mszana Dolna). Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Pana Prezesa PZTO, licencjonowanego egzaminatora Kukkiwon Artura Chmielarza 6 DAN, Sędziego Głównego PZTO, Pana Kazimierza Stożka 6 DAN oraz Pana Mirosława Furmana 4 DAN pod czujnym okiem Dyrektora Technicznego PZTO, członka Komisji Technicznej Kukkiwon Pana Cheolin Kang 7 DAN gruntownie sprawdziła umiejętności i wiedzę szóstki zdających. 

Zdający (wybrali brak podziału na grupę instruktorską i pozostałych) zaprezentowali wszystkie układy Poomsae Taegeuk 1-8, a dwójka zdających na 3 DAN Poomsae Koryo i Keumgang. Wszyscy pokazali podstawowe techniki, walkę jednokrokową, walkę sportową, samoobrony oraz rozbicia. Pytania z teorii dotyczyły elementów technicznych w nomenklaturze koreańskiej. 

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom pokazany przez zdających, miny obserwatorów z Korei wyrażały podziw dla umiejętności adeptów. [źródło: http://pztaekwondo.pl]

Stopień 1 DAN uzyskali: 
Małgorzata Król, Krzysztof Jamiński – TKD Zakopane,
Natalia Józkowicz – LKS Taekwondo Tymbark,
Igor Sapała – LUKS Kantor.

Stopień 3 DAN uzyskali:
Mikołaj Rydzewski – TKD Zakopane,
Beata Furman – BKS CENTRUM. 

Informacja i zdjęcia udostępnione przez UG Tymbark