Ogólnopolski sukces Mieszanej Orkiestry Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej oraz Emilii !

Duży sukces odniosła Mieszana Orkiestra Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku. Na prestiżowym  VIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia, który odbył się 8 kwietnia br. w Będzinie otrzymała drugą nagrodę.  Orkiestrą kieruje pan Robert Rosiek.

Nie było to jedyne wyróżnienie. NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA dla wyróżniającego się muzyka (wśród wszystkich biorących udział w Festiwalu) otrzymała skrzypaczka tymbarskiej orkiestry otrzymała EMILIA RZĄSA.

Gratulacje dla Dyrekcji Szkoły, pana Roberta Rośka, członków Orkiestry i  dla Emilii!

IWS