O Pani Marii Liszce-Dudzie w dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej

Trwa plebiscyt Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego na Przedszkole roku 2019 oraz Nauczyciela Przedszkola Roku 2019. W kategorii „Przedszkola”  biorą udział wszystkie trzy tymbarskie przedszkola, zaś w kategorii  „Nauczyciele”  Pani Maria Liszka-Duda – nauczycielka Przedszkola Parafialnego w Tymbarku. W dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej możemy przeczytać informację o Pani Marii. 

Głosowanie do 30 maja br. Głos na tymbarską nauczycielkę,  Panią Marię,  można oddać wchodząc na link  GŁOSUJĘ na Panią Marię Liszkę-Dudę!  

 

Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 – jeszcze 19 dni możemy głosować na Panią Marię Liszkę-Dudę

Kolejna kapliczka będzie remontowa przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego

9 maja, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się uroczyste wręczenia symbolicznych czeków dla miast i gmin, które otrzymały dotację w ramach konkursów, ogłoszonych prze Urząd Marszałkowski pn. Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019. Łącznie w roku 2019 odnowionych i odrestaurowanych zostanie 18 obiektów i 16 kapliczek położonych na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

W spotkaniu udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego i Radnych Wojewódzkich:  Marty Mordarskiej, Urszuli Nowogórskiej, Jadwigi Wójtowicz i Patryka Wichra, odebrał czek na kwotę 5 000 zł, gwarantujący dofinasowanie I etapu prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku z Podłopienia. W ramach tego etapu inwestycji zaplanowano: demontaż obiektu i transport do pracowni, konserwację techniczną, wykonanie nowego fundamentu, rekonstrukcję podstawy krzyża. Koszt całkowity I etapu renowacji wynosi ponad 21 000 zł.

Kamienna kapliczka słupowa z Podłopienia wykonana z piaskowca (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczka została ufundowana w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Informacja: UG Tymbark

źródło zdjęcia: www.malopolska.pl

X Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK – organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału

Dobra – Tymbark – Słopnice – Szczawa – Beskid Wyspowy, 7–9 czerwca 2019

W dniach 7–9 czerwca 2019 r. odbędzie się X edycja rajdu edukacyjnego „Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK”. Głównymi organizatorami rajdu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się również: Gmina Dobra, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu, Klub Historyczny im. 1. PSP AK w Słopnicach, Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Tymbarku, Nadleśnictwo Limanowa oraz 5. Krakowska Drużyna Wędrowników „Orkan”. Honorowy Patronat nad rajdem objęli: Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice, Benedykt Węgrzyn – Wójt Gminy Dobra.

Rajd jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale mogą w nim wziąć udział także zainteresowani najnowszą historią Małopolski uczestnicy indywidualni, którzy zostaną podzieleni na samodzielne patrole wykonujące wyznaczone przez organizatorów zadania.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się w Beskidzie Wyspowym, gdzie funkcjonowały w czasie II wojny światowej struktury Obwodu AK Limanowa oraz działały I oraz II batalion 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Pomimo że większość zadań rajdowych będzie związana właśnie z okresem 1939–1945, uczestnicy poznają także historię powiatu limanowskiego, będą też mieli okazję zapoznać się z walorami turystyczno-przyrodniczymi regionu.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 31 maja 2019 r. pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonicznym +48 694 408 134.