Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z NSP w Piekiełku wzięli udział w pasierbieckim Zjedzie

4 czerwca 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu odbył się XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas. Na spotkanie do Pasierbca przyjechało z opiekunami prawie 2 tys. wolontariuszy, którzy udzielają się w szkolnych kołach Caritas (obecnie w diecezji działają 222 szkolne i przedszkolne koła Caritas, skupiają ponad 3500 tys. dzieci i młodzieży).

Do Pasierbca udali się też uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku, członkowie bardzo aktywnie działającego  Szkolnego Koła Caritas (prowadzonego przez siostrę Izabellę). Uczestnicy Zjazdu dziękowali Bogu za możliwość czynienia dobra na rzecz osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Spotkanie w Pasierbcu było  formą promowania Szkolnych Kół Caritas, wyrażenia wdzięczności wolontariuszom, jak też docenienia dyrekcji tych szkół, które widziały potrzebę powołania SKC. Dla młodych osób była to też zachęta do dalszej wytężonej pracy.  Po wspólnej modlitwie (Mszy św. przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz), przyszedł czas na wspólną zabawę. Humory oraz pogoda dopisały!

 

Chór Młodzieżowy MODERATO nagrodzony w Starym Sączu

W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się XVIII POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW WOKALNYCH I CHÓRÓW pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. W Konkursie tym, w sukcesem, wziął udział Chór Młodzieży MODERATO Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Chór MODERATO otrzymał Nagrodę Specjalną! Chór prowadzi nauczyciel Kazimierz Piętoń. 

Chór MODERATO przed wyjazdem do Starego Sącza

MODERATO nagrodzone!

Informacja/zdjęcia: SPSzM w Tymbarku

 

Skoki spadochronowe uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku

Uczniowie klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku każdego roku biorą udział w szkoleniu spadochronowym.W tym roku szkolenie spadochronowe uczniów realizowała Grupa Spadochronowa Reaktor24, a skoki odbywały się na lotnisku Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie. W szkoleniu uczestniczyło 18 uczniów, którzy oddali łącznie 54 skoki z wysokości 1200 m.

Zakres merytoryczny szkolenia spadochronowego obejmuje: zasady bezpieczeństwa na lotnisku, higienę lotniczą, budowę i eksploatację spadochronów, teorię skoku, budowę i użytkowanie osprzętu spadochronowego, podstawy meteorologii, techniki skoku, sposoby wyskakiwania z samolotu, techniki postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Dokumentem potwierdzającym udział w kursie spadochronowym jest książka skoków skoczka spadochronowego. W książkę wpisywane są skoki, które potwierdza instruktor lub kierownik skoków. Uczestnicy szkolenia spadochronowego otrzymują także certyfikat ukończenia kursu.

Dla pasjonatów spadochroniarstwa organizowane są kursy spadochronowe podczas których uczniowie wykonują swoje pierwsze skoki z samoczynnym otwarciem spadochronu (tzw. metodą “Static-Line”). Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez doświadczonych instruktorów posiadających odpowiednie, ważne uprawnienia wydane przez organy państwowe – Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Atmosferę podniebnych lotów ilustrują poniższe zdjęcia.

Informacja/zdjęcia: ZS im.KEN w Tymbarku