Uczniowie klas drugich poznawali zasady gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Tymbark

Wczoraj uczniowie klas drugich (a,b, c)  udali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., aby tam poznać  jak wygląda  gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Tymbark.  O tym co to jest recykling przypomniał (bo dzieci już w szkole uczyły się na ten temat) Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Marek Golonka. Pan Prezes opisał w jaki sposób śmieci są dzielone, jak wygląda ich segregacja, gdzie później są przekazywane.  Dzieci mogły to też zobaczyć bezpośrednio, gdyż w czasie ich pobytu śmieci/odpady komunalne zostały przywiezione, a następnie przez pracowników zakładu sortowane. 

Uczniowie interesowali się również tym, jakie inne  zdania realizuje ZGK. Prezes Marek Golonka  opowiedział o zadaniach z zakresu gospodarki wodnej, uzdatnianiu wody, o współpracy w zakładem TYMBARK w zakresie gospodarki ściekowej.

Wycieczka byłą realizowana w ramach  Programu Ekologicznego realizowanego przez SP w Tymbarku (każda klasa ma określone inne zadanie w tym zakresie).

Uczniowie oraz ich wychowawczynie (panie Beata Szarłowicz, Agata Pazdan oraz Edyta Kamińska) bardzo dziękują Prezesowi, Panu Markowi Golonce , za ciekawą praktyczną lekcję na temat ekologii  oraz  za… cukierki, jakimi  zostały poczęstowane.  

Informacja: SP Tymbark

Są pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacją dwóch dróg rolniczych

Dziś w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes, którą Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych (na łączną kwotę 25 mln zł). 

Wśród blisko 170 małopolskich gmin, którym przyznano środki finansowe, znalazła się także Gmina Tymbark z dotacją w wysokość 105 458 zł. Promesę z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

W ramach przyznanych środków zmodernizowane zostaną dwie drogi rolnicze: Kurkówka w Podłopieniu oraz droga Zagroda w Zawadce (potocznie nazywana Malarze – na granicy z Jodłownikiem).

Tymbarska lekkoatletyka – górą

Tymbarska lekkoatletyka, odniosła kolejne sukcesy. Zaczęło się we wtorek 28.05.2019 r. na powiatowych zawodach w Mszanie Dolnej. Drużyny Lekkoatletyczne Szkoły Podstawowej w Tymbarku zajęły czołowe miejsca, dziewczęta II miejsce ( niewiele ustępując drużynie z Poręby Wielkiej ) i chłopcy I miejsce co dało możliwość startu w Finale Wojewódzkim w Krakowie.

W dniu 4 czerwca 2019 roku, na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania w Krakowie, Drużyna Lekkoatletyczna – chłopców Szkoły Podstawowej w Tymbarku, wzięła udział w Finale Wojewódzkim Szkolnej Drużynowej Ligii Lekkoatletycznej.

Piętnastu zawodników reprezentantów SP w Tymbarku, startujących w siedmiu konkurencjach ( biegach, rzutach, skokach i sztafecie 4x100m ) walczyło o najlepszy wynik sportowy. Przeliczane na punkty wyniki, dały liczbę punktów 1198 co uplasowało tymbarską drużynę na piątym miejscu w Województwie Małopolskim.

Drużynę Lekkoatletyczną Szkoły Podstawowej w Tymbarku reprezentowali:

Bieg 100m – Tomasz Sułkowski, Jarosław Stopka.

Bieg 300 m – Kamil Stelmach, Patryk Majda.

Bieg 600 m – Kacper Lazar, Szymon Wikar, Marcin Borkowski.

Bieg 1000 m – Michał Gajda, Szymon Urbański.

Skok w dal – Szczepan Dziadoń, Dawid Kapturkiewicz, Kamil Wawrzyniak.

Pchnięcie kulą – Dawid Doktor, Kamil Trzópek, Marcin Bokowy.

Sztafeta 4 x 100 m – rekordowy wynik 48,21 s: Kamil Stelmach, Patryk Majda, Jarosław Stopka, Tomek Sułkowski.

Krzysztof Wiśniowski