Tymbark na podium

Gmina Tymbark w dniach 26 maja – 01 czerwca 2019 r  aktywnie włączyła się w organizację imprez w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich – XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2019. W tym okresie wszystkie placówki oświatowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, KS Tymbark, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, animatorzy sportu oraz Urząd Gminy  przygotowali dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  bogate programy imprez sportowych, turystycznych , rekreacyjnych jak również  gry i zabawy.

W ostatecznej klasyfikacji Gmina Tymbark w grupie mieszkańców 5-7,5 tyś. zajęła siódme miejsce w kraju, a trzecie w województwie małopolskim.

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, składa serdeczne podziękowanie koordynatorowi oraz  wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację imprez na terenie gminy Tymbark,  dzięki którym osiągnęliśmy ten wspaniały wynik sportowy w kraju i województwie.

Koordynatorem w gminie Tymbark XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2019 była Pani Barbara Janczy, nauczyciel WF w Szkole Podstawowej w Tymbarku, prezes UKS Ogniwo.

Robert Nowak