Święta Marta – patronka gospodyń domowych

29 lipca w kościele obchodzone jest wspomnienie świętej Marty. Święta Marta jest m.in.patronką gospodyń domowych. Z tego powodu  Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku (reaktywowane w lutym br.)  przyjęło św.Martę jako swoją patronkę. Z tej okazji dzisiaj w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji  reaktywowanego KGW Tymbark oraz wszystkich tworzących to koło wcześniej. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Damian Kurek, który pobłogosławił też obraz z wizerunkiem św.Marty. Eucharystię sprawowali też księża prałaci Józef Leśniak oraz Edward Nylec. 

Następnie obecne członkinie KGW Tymbark, któremu przewodniczy Pani Agnieszka Cebula, spotkały się  w remizie strażackiej z Paniami  działającymi w KGW w latach ubiegłych. Był  to czas wypomnień oraz planów na lata przyszłe.

zdjęcia: Zofia Bulanda 

Święta Marta

Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią.

Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań. Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta. Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba .

Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na Zachodzie – od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i jego sióstr. Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni.

W ikonografii św. Marta przedstawiana jest w skromnej szacie z pękiem kluczy za pasem, czasami we wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często pojawia się na obrazach również z siostrą, św. Marią. Są prezentacje, w których prowadzi smoka na pasku lub kropi go kropidłem. Nawiązują one do legendy, iż pokonała potwora Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, sztućce, księga, naczynie, różaniec.

źródło: brewiarz.pl